The webpage sciencecentre-pilke.fi uses cookies for statistical purposes (for instance to collect data on the number of visitors) and for some functionalities of the service. The web service includes some embedded views from third-party web services which may install cookies on your browser. 

By continuing to use our website, you accept the use of cookies. Additional information

x

Demonstration sites

By clicking on the image links below, you can access more information about our demonstration sites. Welcome to explore the northern forest use and forest-based bioeconomy!

Kuvalinkki hakkuut monikäyttömetsissä esittelyyn Kuvalinkki jättirekkojen esittelyyn
Kuvalinkki Kivalon tutkimusmetsän esittelyyn Kuvalinkki esittelee korpikuusikoiden uudistamista pienaukkojen avulla
Kuvalinkki esittelee pohjoisen mäntymetsän uudistamista pienaukkohakkuiden avull Kuvalinkki esittelee eri-ikäisrakenteisen metsikön kasvatusta turvemailla
Kuvalinkki esittelee modernin Pilke-puurakennuksen Kuvalinkki esittelee poronhoidon ja hakkuiden vaikutusta maajäkäliin
Kuvalinkki esittelee tehokasta puunkuljetusta pitkillä tavarajunilla Kuvalinkki esittelee massiivipuurunkoisen 8-kerroksisen opiskelijakerrostalon
Kuvalinkki esittelee Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueen Mottimetsän Kuvalinkki puisen jalkapallokatsomon esittelyyn
Kuvalinkki esittelee Lapin Metsämuseon toimintaa Kuvalinkki vanha monikäyttöinen kuusimetsä esitelysivulle