To content

Demonstration sites

By clicking on the image links below, you can access more information about our demonstration sites. Welcome to explore the northern forest use and forest-based bioeconomy!

Kuvalinkki hakkuut monikäyttömetsissä esittelyyn Kuvalinkki jättirekkojen esittelyyn
Kuvalinkki Kivalon tutkimusmetsän esittelyyn Kuvalinkki esittelee korpikuusikoiden uudistamista pienaukkojen avulla
Kuvalinkki esittelee pohjoisen mäntymetsän uudistamista pienaukkohakkuiden avull Kuvalinkki esittelee eri-ikäisrakenteisen metsikön kasvatusta turvemailla
Kuvalinkki esittelee modernin Pilke-puurakennuksen Kuvalinkki esittelee poronhoidon ja hakkuiden vaikutusta maajäkäliin
Kuvalinkki esittelee tehokasta puunkuljetusta pitkillä tavarajunilla Kuvalinkki esittelee massiivipuurunkoisen 8-kerroksisen opiskelijakerrostalon
Kuvalinkki esittelee Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueen Mottimetsän Kuvalinkki puisen jalkapallokatsomon esittelyyn
Kuvalinkki esittelee Lapin Metsämuseon toimintaa Kuvalinkki vanha monikäyttöinen kuusimetsä esitelysivulle