Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Sivustolle on upotettuna muun muassa YouTub-videoita, joita koskevat YouTuben käyttöehdot.
Sivustolla käytetään analytiikkaa, joka ei kuitenkaan mahdollista käyttäjän tunnistamista henkilötasolla. 
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Pienaukkohakkuu turvemailla / peitteellinen metsätalous

Eri-ikäisrakenteisen (jatkuva kasvatus) kuusikon kenttäkoe turvemaalla. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus turvemaalla (korpi). Koe perustettu vuonna 2014. Koealoja 4 kpl, joissa eri puuston määrät (9, 13, 17 m2/ha) sekä kontrolliruutu. Seurataan uudistumista ja puuston kasvua.

verkkologo luke

Eri-ikäisen metsikön kasvatuksessa metsikön peitteellisyys pyritään säilyttämään eli metsää uudistetaan ja kasvatetaan samanaikaisesti, eikä sen kehityksessä ole eroteltavissa erilaisia vaiheita. Metsikössä kasvaa jatkuvasti kaikenikäisiä ja kokoisia puita, ja hakkuissa poistetaan suuria yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä. Tällainen menetelmä sopii parhaiten kuusikoihin, jossa puuston rakenne on valmiiksi eri-ikäisrakenteinen, ja alempien latvuskerroksien puut ovat hyväkuntoisia ja taimiainesta on riittävästi. Eri-ikäisrakenteista metsän kasvatusta käytetään mm. virkistyskäyttö- ja maisema-arvoiltaan arvokkaissa kohteissa, metsälain tärkeissä elinympäristöissä sekä pohjoisen korkeilla alueilla, joissa uudistuksen riskit nousevat korkeaksi. Eri-ikäisen kuusikon kasvattamista kivennäismaalla on tutkittu Etelä-Suomessa 1990-luvulta lähtien. Pohjois-Suomessa menetelmän tutkiminen aloitettiin v. 2014, jolloin perustettiin eri-ikäisen metsikön kasvattamiskokeet kuusikoihin. Tällä kohteella selvitetään menetelmän soveltuvuutta rehevän korpikuusikon kasvatukseen. Kohteella tutkitaan mm. uudistumista, alikasvosten esiintymistä ja kasvua, metsikön kehitystä erilaisissa hakkuukäsittelyissä, puuntuotosta sekä kannattavuutta.  

Sijainti

Sijaintipiste: x=441729.59, y=734188323

Kävelyä n. 400 m

Suositeltava vierailuajankohta, tarkennusta saavutettavuudesta

Sulan maan aikana.

Tarvittava varustus

Kumisaappaat

Kohteen omistaja

Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö

Hannu Hökkä

Yhteistyökumppanit

Metsähallitus

ERIKA 17m2 1