Siirry suoraan sisältöön
  • Bioaika nayttely 2000x800px

Bioaika-tiedekeskusnäyttely

Bioaika-tiedekeskusnäyttely on vuorovaikutteinen kokonaisuus, jossa biotaloudesta innostutaan havainnollisesti kokemalla ja tekemällä. Yksittäisiä näyttelykohteita on noin 20 erilaista.

Kesä-joulukuussa 2017 järjestetyn tapahtumakiertueen rekka oli myös itsessään näyttelykohde - rekka kulki biopolttoaineella!

Teemat

Bioaika-tiedekeskusnäyttelyn sisällöt ja kohteet jakaantuvat megatrendeihin, metsien tarjoamiiin ratkaisuihin ja innovaatioihin sekä tulevaisuuden visiontiin. Megatrendit, kehitystä aikaansaavat tekijät, kuten väestönkasvu, ilmastonmuutos ja uusitutumattomien luonnonvarojen kulutus, esitellään erilaisin mittarein. Metsiemme ulottuvuudet, ekosysteemipalvelut ja kyky sitoa hiiltä tulevat konkreettisella tavalla tutuksi. Virtuaalitodellisuuden avulla tai vain katsomalla ympärilleen, kävijä voi itse myös nähdä, mikä on Suomen vahvuus biotaloudessa - kestävästi käytettävät metsät!

Metsäpohjaisen biotalouden tarjoamista ratkaisuista esitellään uusimpia innovaatioita konkreettisten tuotteiden, mutta myös periaatteiden tasolla. Näyttelyssä esitellään kiertotaloutta, kaskadikäyttöä, sivuvirtojen hyödyntämistä - ja uusia markkinoille tulevia puupohjaisia tuotteita. Bioajan kannalta hyviä ja huonoja uutisia on mahdollista arvioida - tai vain lähteä pohtimaan tulevaisuuden uusia ammatteja. Tuleeko sinusta tulevaisuuden bioinnovaatioassistentti?

Yhdessä tekemällä

Osaan näyttelykohteista sisältöä syntyy vierailun aikana, sisältöä voidaan myös tarpeen tullen helposti lisätä - uusia innovaatioita tehdään joka päivä! Vierailijat saavat myös visioida tulevaisuutta - bioaikaa - visiopöydän äärellä, ja niin halutessaan liittyä bioaika-yhteisöön.