Siirry suoraan sisältöön
  • Tule oppimaan 2000x800px

Tule oppimaan!

Tervetuloa hämmästymään Tiedekeskus Pilkkeen työpajoihin! Tiedekeskus Pilkkeen työpajat tarjoavat toiminnallisen oppimistavan. Koululaisten työpajat tukevat opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia eheyttävällä tavalla. Myös muille ryhmille työpajat ovat mielekäs tapa oppia pohjoisten metsien kestävästä käytöstä.

Oppiminen Pilkkeessä

Lasten ja nuorten oppimisryhmille Pilkkeessä oppiminen ei maksa mitään - tutustu Pilkkeen työpajoihin.

Tiedekeskus Pilkkeen oppimisympäristöihin kuuluu myös Mottimetsän ulko-oppimisalue, jossa tutustutaan käytännössä metsiin ja niiden kestävään käyttöön.

Tiedekeskus Pilkkeen oppiminen perustuu seuraaville puujaloille:

  • Pilkeläisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on erottamaton osa luontoa. Kykenemme toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
  • Pilkeläisen ympäristökäsityksen mukaan vain luonnon kestävällä käytöllä ”maailma pelastuu”.
  • Pilkeläisen tiedonkäsityksen mukaan tieto on hyvin perusteltu, sosiaalinen sopimus ja antaa voimia ja uskoa oman toiminnan mahdollisuuksiin.
  • Pilkeläisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on ongelmalähtöistä ja tutkivaa: valmiiden vastauksien ja informaation sijaan tarjoamme tiedon rakentumista tukevia kokemuksia.