Siirry suoraan sisältöön

Kasit metsään Rovaniemellä 15.-18.9.2020

30.09.2020

15.-18.9.2020 toteutettiin kahdeksasluokkalaisten metsäpäivät Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueella Mottimetsässä. Suuri joukko metsäalan ammattilaisia ja opiskelijoita tutustutti kahdeksasluokkalaiset metsän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ihmisiä pöllipinon luona, taka-alalla moto

Metsäpäiviin osallistui yhteensä noin 420 kahdeksasluokkalaista neljästä eri koulusta. Oppilaat kiersivät seitsemän rastin radan, jonka varrella he tutustuivat metsäalaan eri näkökulmista. Rasteilla opittiin tekemisen ja elämysten kautta metsäluonnosta, metsien kestävästä käytöstä, virkistyksestä ja kiertotaloudesta. Oppilaat pääsivät myös tunnistamaan vieraskasveja ja oppimaan niiden torjunnasta. Monipuolisen kuvan metsäalasta mahdollisti laaja toimijajoukko sekä Suomen Metsäsäätiön kuljetustuki.

Metsäalan opiskelijoilla oli iso rooli viikon toteutuksessa. Käytännön järjestelyistä ja tapahtuman sujuvuudesta huolehtivat Redun luonto-ohjaajaopiskelijat työssäoppimisjaksollaan Tiedekeskus Pilkkeessä. Lisäksi Redun opiskelijat ja Lapin AMK:n metsäinsinööriopiskelijat toteuttivat toimintarasteja sekä toimivat ryhmien oppaina. Opiskelijat pääsivät toteuttamaan metsäalan nuorisoviestintää ja kahdeksasluokkalaisille metsä- ja luontoalan opiskelijat olivat helposti samaistuttavia esikuvia.

Kasit metsään on jo perinteeksi muodostunut vuosittainen metsäalan toimijoiden yhteisponnistus nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi. Kaikkiaan mukana oli 11 eri toimijaa: Metsähallitus, Metsäkeskus, 4H-yhdistys, Lapin AMK, REDU, Ely-keskus Lappi, Metsä Group, Pidä Lappi siistinä ry, Suomen Metsästäjäliitto, Liikenne O. Niemelä ja Suomen Metsäsäätiö.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen perinteiselle metsäviikolle mahtui vain neljän Rovaniemen koulun kahdeksasluokkalaisten vierailu, mutta pyrimme järjestämään lopuille unohtumattoman metsäpäivän yhteistyössä toimijoiden ja koulujen kanssa myöhemmin lukuvuoden aikana.

Lisätietoja: Kirsi Rötkönen, Metsähallitus. P. 0407672696, kirsi.rotkonen@metsa.fi

Metsäkoneen kuljettajaksi Redussa opiskelevat järjestivät työnäytöksen puunkorjuusta.