Siirry suoraan sisältöön
  • Mottimetsa moto PekkoRiihonen raj

Metsäalan yhteistyö toi Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset metsään

11.10.2023

Perinteiset kahdeksasluokkalaisten metsäpäivät Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueella Mottimetsässä toteutettiin jälleen syyskuun lopussa. Lappilainen yhteistyö ja pohjoisten metsien monet arvot tiivistyivät Rovaniemen seudulla metsäisten toimijoiden tarjoamaan kouluyhteistyöviikkoon. Kasit metsään -tapahtuma tavoitti Rovaniemen peruskoulun 8-luokkalaiset ja heidän opettajansa: kaikkiaan 790 oppilasta ja 52 opettajaa osallistui rastimuotoisiin osallistaviin tehtäviin.

Metsien kestävä käyttö, metsäteollisuuden tuotteet ja metsäalan monipuoliset työllistymismahdollisuudet tulivat tutuksi tapahtuman aikana. Tapahtumassa oppilaat kiersivät Rovaniemen koulutuskuntayhtymän REDUn luonto-ohjaajaopiskelijoiden ja Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden opastuksella Mottimetsässä kahdeksan osallistavaa rastia, joissa 15 metsäistä toimijaa esittelivät konkreettisesti omaa toimialaansa.

Kasit metsään on yhteisponnistus nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi ja tarjoaa unohtumattoman positiivisen metsäkokemuksen. Tutustumme yhdessä metsäalaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin monipuolisesti eri näkökulmista tekemisen ja elämysten kautta. Rastit käsittelivät muun muassa metsän tarjoamia ammatteja ja harrastusmahdollisuuksia, puiden mittausta ja korjuuta, tuotteita, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ilmastoasioita.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, hiilen kierto ja metsänviljely -rastilla tutustuttiin metsien ja kasvavien puiden merkitykseen maapallon ilmakehän kannalta. Samalla otettiin tuntumaa mahdollisiin ansaintamahdollisuuksiin metsänviljelytöissä tulevina kesälomakuukausina Fin Forelia Oyn lahjoittamin paakkutaimin.

Tapahtuman suunnittelijoina, oppaina ja toimijoiden rastitoteutuksissa toimineet opiskelijat olivat suuressa roolissa tapahtumaviikon onnistumisessa. Opiskelijat keräsivät koululaisilta palautetta rasteista ja tapahtuman tunnelmista pelillisesti palautellen mieleen rastien sisältöjä ja näin toimijatkin jäivät koululaisille paremmin muistiin.

Tapahtuman mahdollisti Suomen Metsäsäätiön tuki kuljetusapurahan muodossa ja liikennöitsijänä toimi Liikenne O. Niemelä Oy. Mukana olivat seuraavat toimijat: Metsähallitus, MetsäRekry Lappi -hanke, Suomen metsäkeskus, Metsä Group, Metsänhoitoyhdistys, Lapin MTK, Lapin AMK, Pidä Lappi siistinä ry, Riistanhoitoyhdistys, REDU Metsäala, REDU luonto- ja ympäristöala, Suomen metsästäjäyhdistys, Stora Enso, 4H-yhdistys ja Fin Forelia.