Siirry suoraan sisältöön

Yhteisötaideprojekti: Kevät saapuu pohjoissaamen kielipesään - Servodatdáiddaprošeakta: Giđđa boahtá giellabeassái

25.10.2016

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ja pohjoissaamenkielisen kielipesän teos, kevät saapuu kielipesään, ripustettiin Pilke Cafehen tällä viikolla. Timo Kinnusen, Tiia Salmelinin ja Emma Haapamäen yhdessä kielipesälasten kanssa toteuttama teos kuului heidän taideperusteiseen ympäristökasvatuksen projektiopintoihin. 

Teos tehtiin viime keväänä ja se kuvaa vuodenaikojen vaihtumista. Lapin yliopiston kuvataideopiskelijat toivat kielipesään taiteelliset ideat ja taidekasvatuksen. - Pilke toi projektiin tiedekeskuksen metsäiset sisällöt ja välineitä. Kielipesä tarjosi puitteet ja lapset - joille teos on suunnattu, kertoo Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelija Emma Haapamäki.

Kielipesän työntekijöiden mielestä se oli hauska viikko ja joka päivälle oli jatkumoa. Prosessi, joka alkoi luontoretkellä havainnoinnilla, tarinan ja laulujen kautta, jatkui Tiedekeskus Pilkkeessä käynnillä ja lopuksi syntynyt teos oli yksi osa kokonaisuutta. Taideteoksen valmiiksi saaminen toi koko porukan kivasti yhteen. Luonto kulki matkassa koko viikon ja kielipesä sai monia uusia sanoja näkyväksi. Lisäksi projektista kuvattiin video, joka pyörii non-stoppina näytöllä teoksen vieressä.

Metsähallitus on tehnyt jo vuosikausia työtä saamen kielen ja saamelaiskulttuurin tukemiseksi. - Tämä projekti sai alkunsa Metsähallituksen halusta huomioida saamenkieliset lapset Tiedekeskus Pilkkeen toiminnassa ja vahvistaa tässä tapauksessa saamenkielisten lasten metsäsuhdetta, kertoo oppimisinnoittaja Piritta Marttila Tiedekeskus Pilkkeestä.

Kielipesä-projektin päätöstilaisuus pidetään 15.11.2016 klo 16.30-18 Pilkkeessä, osoitteessa Ounasjoentie 6 Rovaniemi.

Kielipesäprojektin videosta voi katsoa projektin etenemistä ja kuulla eri toimijoiden mietteitä. Video on nähtävillä myös Pilke Cafeessa yhteisötaideteoksen vieressä.  

Lisätietoja: oppimisinnoittaja Piritta Marttila, puh. 040 147 7871, piritta.marttila (at) metsa.fi

----
Mikä on kielipesä?
Kielipesä on päiväkodin tyyppinen paikka ja toimintamuoto, jossa pienille lapsille pyritään kielikylvyn tavoin opettamaan ja heitä totuttamaan usein muutoin katoamassa olevaan kieleen ja kulttuuriin. Kielipesässä kieltä hallitsevat aikuiset totuttavat lapsia kielen käyttöön. Suomessa kielipesätoimintaa harjoittavat pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen puhujat, Virossa võron ja Venäjällä karjalan puhujat. Kielipesätoiminnan aloittivat maorit vuonna 1982 Uudessa-Seelannissa, missä heidän oma perinteinen äidinkielensä oli jäämässä englannin kielen jalkoihin.

 

Lappi universiteahta govvadáiddabajásgeassima stuđeanttaid ja Roavvenjárgga davvisámegielat giellabeasi dáiddaduodji, giđđa boahtá giellabeassái, heŋgejuvvui Pilke Cafeai mannan vahkus. Timo Kinnunen, Tiia Salmelin ja Emma Haapamäki ovttas giellabeassemánáiguin dahkkon dáiddaduodji gullá sin dáiddalaš birasbajásgeassima prošeaktaoahpuide.

Duodji lea dahkkon mannan giđa ja govvida jagiáiggiid molsašuvvama. Lappi universiteahta govvadáiddastuđeanttat bukte giellabeassái dáiddalaš ideaid ja dáiddabajásgeassima - Pilke buvttii prošektii dieđaguovddáža meahccelágan sisdoaluid ja biergasiid. Giellabeassi fas fálai rámaid ja mánáid - geaidda dáiddaduodji lea oaivvilduvvon, muitala Lappi universiteahta dáiddabajásgeassima stuđeanta Emma Haapamäki.

Giellabeasi bargiid mielas sis lei somás vahku ja buđaldeapmi joatkašuvai juohke beaivvi. Proseassa, mii álggii luonddutuvrras áicamiin, máidnasa ja lávluma bokte, joatkašuvai Dieđaguovddáš Pilke galledemiin ja loahpas šaddan duodji lea okta oassi oppalašvuođas. Dáiddaduoji gárvvisin oažžun čohkkii oppa joavkku hearvát čoahkkái. Luondu jođii mielde oppa vahku ja giellabeassi oaččui máŋggaid ođđa sániid čalmmiid ovdii. Lassin prošeavttas govvejuvvui video, mii jorrá non-stop dáiddaduoji bálddas.

Meahciráđđehus lea dahkan jahkeviissaid barggu sámegiela ja sámekultuvrra doarjuma ovdii. - Dát prošeakta oaččui álggus Meahciráđđehusa hálus váldit vuhtii sámegielat mánáid Dieđaguovddáš Pilke doaimmas ja nanne dán dáhpáhusas sámegielat mánáid meahccegaskavuođa, muitala oahppaninnováhtor Piritta Marttila Dieđaguovddáš Pilkes.

Giellabeasseprošeavtta loahpahandilálašvuohta dollojuvvo 15.11.2016 dmu 16.30-18 Pilkes, čujuhusas Ounasjoentie 6 Roavvenjárga.

Giellabeasseprošeavtta videos sáhttá geahččat prošeavtta ovdáneami ja gullat eará doaibmiid jurdagiid. Video lea oaidnin láhkai maiddái Pilke Cafeas servodatdáiddaduoji bálddas. 

Lassidieđut:  oahppaninnováhtor Piritta Marttila, puh 040 147 7871, piritta.marttila (at) metsa.fi

----
Mii lea giellabeassi?
Giellabeassi lea beaiveruovttulágan báiki ja doaibmahápmi, mas smávva mánáide figgat giellalávguma vugiin oahpahit ja sin hárjehit muđuid jávkama vullosaš gillii ja kultuvrii. Giellabeasis giela hálddašan rávisolbmot hárjehit mánáid giela hállamii. Suomas giellabeassedoaibma lea davvisáme-, anáraš ja nuortalašgielat, Estteeatnamis võro- ja Ruoššas gárjila giela hálliide. Giellabeassedoaimma álggahedje maorit jagi 1982 Ođđa-Zealánddas, gos sin árbevirolaš eatnigiella lei duolmmahallamin eŋgelasgillii.