Siirry suoraan sisältöön

Metsähallitus auttaa lapsia ja nuoria rakastumaan metsään

21.03.2019

Metsähallituksessa tehdään paljon työtä lasten ja nuorten parissa. Kaikkiaan alueilla ja toimipisteissä kohdattiin noin 37 500 lasta ja nuorta, joille tarjottiin luontokokemuksia, tietoja ja taitoja. Lukuun sisältyy työpajoja tiedekeskus Pilkkeessä ja opastettuja kierroksia luontokeskuksissa, retkiä monikäyttömetsiin ja suojelualueille, eräkasvatusta ja paljon muuta. Opettajat ja kasvattajat voivat löytää opetusmateriaaleja ja oppaita Metsähallituksen sivuilta luontoon.fi, eräluvat.fi ja tiedekeskuspilke.fi. Lisäksi ohjataan työssä oppijoita sekä kohdataan lapsia, nuoria ja kasvattajia tapahtumissa.

Metsähallitus kehittää tänä vuonna nuorisoviestintäänsä kokoamalla nuorisoviestinnästä  avainhenkilöt yhteen. ”Haluamme metsä- ja luontosuhteen kehittyvän yli sukupolvien. Siksi haluamme tarjota lapsille ja nuorille monipuolisia kokemuksia upean luontomme äärellä” sanoo oppimisinnoittaja Piritta Marttila, joka koordinoi nuorisoviestintää Metsähallituksessa. 2018 tarjosimme yli 37 000 lapselle mahdollisuuden tutustua luontoon ja metsään eri näkökulmista. Tarkoitus on jatkaa positiivisten luontokokemusten tarjoamista ja kehittää työtä edelleen lisäämällä vastuualueiden välistä yhteistyötä. Suunnitteilla on esimerkiksi kaikki Metsähallituksen toimipisteet kattava työelämään tutustumisen malli. Näin tuemme aktiivisen luontosuhteen jatkumista yli sukupolvien.

Marttilan johdolla on perustettu yhteistyöryhmä, johon on koottu nuorisoviestinnän avainhenkilöt Metsähallituksen vastuualueilta. ”Yhdessä voimme tehdä työmme vieläkin paremmin ja lisätä toimintamme yhtenäisyyttä kautta maan ja monien vastuualueidemme välillä” Marttila toteaa. Tarkoitus on kehittää yhteisiä toimintamalleja ja esimerkiksi koko maan kattava Työelämään tutustumisen malli, joka olisi saatavilla kaikissa Metsähallituksen toimipisteissä.

Metsähallituksen sisäinen yhteistyö on tärkeää, mutta yhteistyötä tehdään mielellään kaikkien kanssa, jotka haluavat laillamme edistää kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyöryhmän yksi tavoite onkin sujuvoittaa yhteistyötä muiden kanssa. Siispä, jos haluaa tehdä Metsähallituksen kanssa nuorisoviestintään liittyvää yhteistyötä, kannattaa ottaa heti yhteyttä Marttilaan! YK:n kansainvälistä metsien päivää 21.3. vietettiin tänä vuonna teemalla “Forests and education: Learn to Love Forests.”. Teema on Metsähallitukselle niin läheinen, että sitä toteutetaan läpi vuoden. ”Nuorisoviestintämme on onnistunutta, jos sen avulla saamme yhdenkin lapsen rakastumaan metsään ja yhteistyön avulla se onnistuu kaikkein varmimmin” Toteaa Marttila.

 Metsähallitus tavoitti vuonna 2018 37490 lasta ja nuorta. Heillä oli mahdollisuus tutustua luontoon ja metsään eri näkökulmista. Toiminta jakaantui eri vastuualueille seuraavasti: Luontopalvelut 71%, joista luonto-opastuksia 18940 ja Suomen Luontokeskus Haltiassa vieraili 6650. Eräpalvelut 15%, joista eräkummi-toiminta tavoitti 5170 ja vapapäivä 1240. Konserniyksiköt ja Metsätalous Oy 14%, joista Tiedekeskus Pilkkeessä vieraili 4420, metsäalan esittelyihin osallistui 770 ja kesätöihin työllistyi 300.

Lisätietoja:

Oppimisinnoittaja Piritta Marttila, p. 0401477871, piritta.marttila@metsa.fi