Siirry suoraan sisältöön

Metsäpeliluola kiertää läpi Suomen!

22.11.2015

Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen toteuttama Pilke360-hanke mahdollistaa metsäoppimiseen kaikissa Suomen maakunnissa vuosina 2016–2017.

Pilke360o -hanke toteutetaan Pilkkeen kiertävän metsäpeliluolan avulla. Metsäpeliluola hyödyntää metsään ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyviä pelejä. Toiminnallisten ja opettavien pelien kautta opetetaan metsien kestävästä käytöstä lapsille ja nuorille mieluisalla tavalla. Hankkeella edistetään metsäsektorin, biotaloustoimijoiden ja tulevaisuuden biotalouden osaajien verkottumista ja metsällisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Hanke hyödyntää Tiedekeskus Pilkkeen jo olemassa olevia oppimissisältöjä kehittäen vaihtoehtoisia sisältöjä eri kohderyhmille. 

Pilke360-hankkeen rinnalla kulkee PilkeCafe360-hanke, joka tarjoaa luentotilaisuuksien kautta tietoa biotaloudesta ja sen monipuolisista tulevaisuuden mahdollisuuksista. PilkeCafe360-hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin metsälliset sidosryhmät, ammatinvaihtoa suunnittelevat aikuiset, opettajat ja harrasteryhmät. Luentotilaisuudet taltioidaan ja tuloksia hyödynnetään biotalouden viestinnässä.

Hankkeiden toiminta aloitetaan kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita ja kiertueen kohteita eri maakunnissa. Metsäpeliluolaan kehitetään uusia toiminnallisia, metsäalan opetukseen liittyviä sisältöjä, joita hankkeen alkuvaiheessa testataan ala- ja yläkoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla. Hankkeiden on määrä aloittaa kiertue kevättalvella 2016.

Suomen metsäsäätiö on rahoittanut Pilke360-hanketta ja Metsämiesten Säätiö
PilkeCafe360-hanketta. Pilke360-hanke on valmis yhteistyöhön muiden biotalous- ja metsäalan toimijoiden ja hankkeiden kanssa.