Siirry suoraan sisältöön

Opiskelijat laativat suunnitelman Mottimetsän alueen monipuolistamiseksi

10.08.2016

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat erityisaluesuunnitelman Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueelle Mottimetsään. Keväällä valmistuneen erityisaluesuunnitelman tavoitteena on kehittää Mottimetsän aluetta niin, että metsätalous, oppimistoiminta ja muu käyttö tukisivat toisiaan entistä paremmin.

Mottimetsä on monikäyttömetsää Rovaniemellä Norvajärven pohjoispuolella. Aluetta hoitaa Metsähallitus Metsätalous Oy. Tiedekeskus Pilke järjestää Mottimetsässä oppimistoimintaa eli esimerkiksi koululaisten metsäpäiviä, joilla opitaan pohjoisesta metsästä ja sen kestävästä käytöstä. Lisäksi alueella harjoitetaan matkailua ja porotaloutta sekä metsästetään. Toki alueella liikutaan myös jokamiehenoikeudella esimerkiksi marjastamassa. Metsätaloudessa monikäyttö huomioidaan, mutta laajamittainen oppimistoiminta asettaa Mottimetsän alueelle erityisiä kehittämistarpeita. Oppimisen kannalta olisi hyvä, jos alueen metsistä saataisiin entistä monipuolisempia esimerkiksi ikärakenteeltaan ja käsittelytavoiltaan. Toisaalta toimenpiteiden jakaminen usealle vuodelle lisäisi oppimisryhmien mahdollisuutta tutustua työmaakohteisiin.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat saivat tehtäväkseen laatia Mottimetsän alueelle erityisaluesuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää aluetta tukemaan eritoten Pilkkeen oppimistoiminnan tarpeita. Projektiryhmään kuuluivat Mauri Kujala, Jesse Moilanen, Riina Säkkinen, Jonne Sipilä, Perttu Pöyskö, Markus Junttila, Anssi Lakela, Eemeli Kokko, Mikko Huotari, Jari-Tapani Runtti, Janne Ylitörmänen, Janne Seppänen, Henri Kemppainen ja Juuso Karjalainen. 14-henkinen projektiryhmä teki suunnitelmaa varten huolellisen pohjatyön. Opiskelijat haastattelivat matkailuyrittäjää, poroisäntää, Metsätalous Oy:n suunnittelijaa ja Tiedekeskus Pilkkeen innoittajia. Kaikkien toiveita kuunneltiin. Projektipäällikkö Mauri Kujalan mielestä erilaisten tarpeiden sovittelu yhteen oli mielenkiintoista, eikä liian haasteellista.

Mottimetsän tuhannen hehtaarin alue jaettiin kolmelle ryhmälle, jotka jalkautuivat maastoon. Ryhmät kartoittivat metsät, keräsivät tietoa alueen luontokohteista ja etsivät mahdollisia paikkoja oppimistoimintojen uudelle tukikohdalle. Havaintojensa perusteella opiskelijat tarkistivat laserkeilauksella kerättyä sähköistä aineistoa. Opiskelijat pääsivät myös tutustumaan alueen oppimistoimintaan syksyn Kasit Metsään -tapahtumassa. Maastosta etsittiin myös vaihtoehtoisia paikkoja vastaaville tapahtumille. Mottimetsän kuivahkossa kangasmaastossa käyttö jättää jälkiä ja tukikohtaa olisi hyvä vaihdella, jotta maasto saisi elpyä. Mainio ehdotus tukikohdaksi löytyikin alueen pohjoisosasta, missä maasto on nykyistä moni-ilmeisempää jo valmiiksi. Ehdotetun tukikohdan lähistöltä löytyy muun muassa suo, lähde, kuusikkoa, mäntykangasta, harvennuskohde, varttuneempaa metsää ja hakkuuaukko säästöpuuryhmineen.

Kaiken kaikkiaan suunnitelma on erittäin onnistunut työkalu sekä metsätalouden että oppimistoimintojen käyttöön. Erityisaluesuunnitelma sisältää Mottimetsän alueen ja toimintojen määrittelyä, metsätaloustoimenpiteiden suunnitelman kymmenelle vuodelle ja tavoitemetsänkuvan. Suunnitelmaan on myös sisällytetty ehdotuksia luontokohteista ja alueista, joita oppimistoiminnassa voitaisiin hyödyntää. Suunnitelmasta alueen suunnittelija Harri Taivalkoski voi poimia ennalta mietityt toimenpiteet ja toisaalta Tiedekeskus Pilkkeen innoittaja Kirsi Rötkönen voi etsiä sopivia kohteita erilaisten oppimisryhmien tarpeisiin.

Rötkönen ja Pilkkeen oppimisinnoittaja Piritta Marttila ovat innoissaan suunnitelmasta: ”Saimme tietoomme kiinnostavia luontokohteita ympäri Mottimetsän alueen. Lisäksi pystymme nyt entistä helpommin tutustumaan alueella metsän hoitoon ja käyttöön, sillä suunnitelmasta on helppo poimia kullekin vuodelle oppimistarkoituksiin sopivia metsätyökohteita. Myös ehdotus uuden tukikohdan paikaksi on kiinnostava ja monipuolinen. Pidämme tätä suunnitelmaa kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllisenä oppimistoiminnalle!”

Tiimiesimies Ilkka Vaara Metsähallitus Metsätalous Oy:stä on niin ikään tyytyväinen opiskelijoiden työhön: ”Tämä erityisaluesuunnitelma helpottaa suunnittelijan työtä. Hän voi normaalilla suunnittelupanoksella toteuttaa alueen erityiset tarpeet täyttävää metsän hoitoa ja käyttöä.” Vaara ja Metsätalous Oy:n Lapin aluejohtaja Kii Korhonen uskovat, että vastaavanlaisia suunnitelmia voitaisiin tehdä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa muuallakin, missä metsän monikäyttö korostuu, kuten esimerkiksi retkeilyalueilla.