Siirry suoraan sisältöön

Kiitos osallistumisesta Pilke360-hankkeeseen

29.03.2017

Metsäpeliluolan työpajoissa vieraili hankkeen aikana 322 ryhmää, yli 5 000 koululaista ja lähes 8 000 muuta kävijää!

Innostava Metsäpeliluola-työpaja

Pilke360-pelilauta

Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen toteuttama Pilke360o-hanke vieraili vuoden aikana kaikissa Suomen 18 maakunnassa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kiertuekohteina olivat Inari, Oulu, Helsinki, Joensuu, Kajaani, Anjala, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta, Lahti, Hämeenlinna, Tampere, Lappajärvi, Kokkola, Vaasa, Pori ja Turku. Hanketta tukivat Suomen Metsäsäätiö ja siihen liittyvää Pilke Cafe360-osuutta Metsämiesten Säätiö.

Metsäpeliluola otettiin ilomielin vastaan jokaisessa kohteessa. Työpajoissa kouluryhmät pohtivat, millaisia mahdollisuuksia metsä tarjoaa. Koululaiset tutkivat kestävän elämän haasteita ja etsivät niihin ratkaisuja pelaamalla uusiutuviin luonnonvaroihin liittyviä pelejä.

Opettajilta saatu palaute oli positiivista. Noin 90 prosenttia ryhmistä koki, että työpajojen sisältö täydensi erittäin hyvin tai hyvin kouluopetusta. Vierailu Metsäpeliluolan työpajassa innosti opettajia ja oppimisryhmiä perehtymään tarkemmin metsien kestävään käyttöön ja biotalouteen.

 

Yhteistyötä näyttelyiden ja Lapin amk:n kanssa

Pilke360o toimi yhteistyössä mm. Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan sekä Tiedekeskus Tietomaan kanssa vierailemalla osana heidän näyttelyitään.

Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoita lähti mukaan hankkeeseen viestintäprojektin tiimoilta syksyllä 2016. Opiskelijat avustivat työpajojen vetämisessä ja kertoivat nuorille metsäalan koulutuksesta. Opiskelijat antoivat oppimisryhmille uutta näkökulmaa. Yhteistyö Lapin AMK:n kanssa toimi erinomaisesti. 

Biotaloutta myös aikuisille

Pilke360o-hankkeen rinnalla kulkenut Pilke Cafe360o tarjosi luentotilaisuuksien kautta tietoa biotaloudesta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tilaisuuksia kiiteltiin monipuolisista aiheista ja asiantuntevista luennoitsijoista. Pilke Cafe360o järjestettiin lähes jokaisella kiertuekohteella, ja niihin oli vapaa pääsy.

Tilaisuuksissa alan asiantuntijoiden huiput jakoivat ajankohtaista tietoa metsistä ja niiden hyödyntämisesti eri näkökulmista. Luennoitsijoina olivat muun muassa VTT:n erikoistutkija, dosentti Riitta Puupponen Pimiä, Tampereen teknillisen yliopiston professori Markku Karjalainen, Kainuun Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Heikki Meriläinen, Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman johtaja Antti Uotila, varatuomari Matti Kiviniemi, Metsämieli-ohjaaja Eva Romi ja UPM Biofuels Developmentin päällikkö Veikko Viikari. Luentotilaisuuksista saatu materiaali on kerätty verkkosivuillemme. Materiaalia käytetään biotalouden viestinnässä.

 Metsapeliluola kiertueella

Ainutlaatuinen ja innostava oppimisympäristö

Metsäpeliluola on oppimisympäristönä ainutlaatuinen ja innostava. Etenkin yläkoululaisten ja erityisryhmien käyttäytymisessä ja motivaatiossa oppia todettiin toiminnallisen oppimistavan toimivan erinomaisesti. Pilke360o-vierailu toi virkistystä koulujen arkeen. Palautteen perusteella nuorten arvostus ja tietoisuus metsien merkityksestä kasvoi. Metsäpeliluola-konsepti on toimiva ja sen sisältöjä on helppo räätälöidä eri ikäryhmille sopiviksi.

Kokonaisuutena hankkeesta saadut kokemukset ovat erittäin positiivisia ja yhteistyöhön koulujen kanssa kannattaa panostaa - sille on tarvetta ja se avaa uusia mahdollisuuksia. Peliluolaa pyydetään jatkuvasti mukaan erilaisiin koulu-, nuoriso- ja opetustapahtumiin. 


Lisätiedot hankkeesta:

Heikki Hepoaho
Hankkeen vastuuhenkilö
heikki.hepoaho(at)metsa.fi
p. 040 572 6440

Laura Kuusisto
Hankkeen projektipäällikkö
laura.kuusisto(at)metsa.fi  
p. 040 180 2739