Siirry suoraan sisältöön

Demometsä

Peitteellinen vai tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus? Demometsässä on seitsemän metsänkäsittelyn demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn menetelmiä. Demometsään pääset tutustumaan Rovaniemellä - tervetuloa!

Moto metsässä ilmasta kuvattuna

Kuva: Kimmo Ervola

Demometsän tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn. 

Demoalueet perustettiin syksyllä 2020 Rovaniemelle

 Metsähallituksen hallinnoimille alueille. Täällä voit tarkastella kohteiden sijaintia kartalla!

 

Kohteiden tietokortit:

Hirvas

Jäkälämaa
Rättiselkä
Saittanulkki
Takavaara
Vanttaus
Veneselkä 

Tutustumisretki Demometsään?

Tiedustelut:

Esa Huhta, Luonnonvarakeskus: esa.huhta@luke.fi
Lauri Karvonen, Metsähallitus: lauri.karvonen@metsa.fi
Mikael Kukkonen, Lapin AMK: mikael.kukkonen@lapinamk.fi
Anu Hilli, Suomen metsäkeskus: anu.hilli@metsakeskus.fi

 

Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus. Osatoteuttajia ovat
Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020. Hanke on käynnissä 1.2.2020 - 31.12.2022.

 

Lisätietoa: 

Hankkeen kotisivut (luke.fi)

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa Huhta, p. 0295323510

Metsähallituksen vastuuhenkilönä hankkeessa toimii suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, p. 0206397645

 Katso video: Tutkimuksesta tietoa metsänkäsittelyyn

 

koostedemometsae