Evästeet ja yleiset käyttöehdot

Verkkopalvelun kuvaus

Verkkopalvelun (myöhemmin myös ’palvelu’) tuottaa ja ylläpitää Metsähallitus / Tiedekeskus Pilke (myöhemmin myös Tiedekeskus Pilke), joka on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos (Y-tunnus: 0116726-7). Tiedekeskus Pilkkeen verkkopalvelu koostuu tietoa sisältävistä sivuista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Tiedekeskus Pilkkeen verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Tiedekeskus Pilke ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Evästeiden käyttö

Metsa.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, jotka liittyvät verkkopalvelun toiminnallisuuksiin tai verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Pääset näkemään antamasi evästeasetukset ja muokkaamaan niitä alla olevasta linkistä:

Näytä evästeasetukseni

Lue lisää evästeiden käytöstä tietosuojaselosteesta.

Käyttöoikeus verkkopalvelussa julkaistavaan aineistoon

Tiedekeskus Pilkkeen verkkopalvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Tiedekeskus Pilkkeen kirjallista lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tiedekeskus Pilkkeelle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä ei ole – jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta – ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta oikeutta levittää, julkaista, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoa tai luovuttaa niitä jonkin kolmannen osapuolen käyttöön.

Tiedekeskus Pilkkeen verkkopalvelun sivuja tai osia niistä saa tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Lehdistötiedotteiden ja muun julkiseksi tarkoitetun materiaalin käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, mutta tiedon lähde on mainittava sitä käytettäessä.

Yhteystietojen käyttö

Tiedekeskus Pilkkeen verkkopalvelusta voi hakea Metsähallituksen ja Tiedekeskus Pilkkeen työntekijöiden yhteystietoja työpaikalle. Yhteystietojen käyttö muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen on kielletty. Erityisesti kielletään yhteystietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten kaikenlaiseen suoramarkkinointiin.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Tiedekeskus Pilke pyrkii ylläpitämään verkkopalvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Tiedekeskus Pilkkeellä on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Tiedekeskus Pilke ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Tiedekeskus Pilke ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tiedekeskus Pilkkeellä on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoja ja muita palvelun osia. Tiedekeskus Pilkkeellä on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Tiedekeskus Pilke ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Tiedekeskus Pilkkeen hallinnassa eikä Tiedekeskus Pilkkeellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Tiedekeskus Pilkkeen ulkopuolisen linkin sisältyminen palveluun ei viittaa siihen, että Tiedekeskus Pilke millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Tiedekeskus Pilkkeellä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.