Puurakenteinen Pilke-talo

Pilke-talo sijaitsee Rovaniemen Sahanperällä, Ounasjoen törmällä. Pilke on Metsähallituksen rakennuttama rakennus, jossa on lähes 200 ihmisen työpaikka sekä pohjoisten metsien kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke. Nykyään valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt omistaa rakennuksen ja vuonna 2024 Pilkkeestä muodostetaan valtion toimitilastrategian mukainen yhteinen työympäristö.

Ekologista puurakentamista ja kiinnostavaa arkkitehtuuria

Metsähallituksessa päätös oman toimitalon rakentamisesta oli poikkeus, sillä yleensä Metsähallitus toimii kämppiä ja luontokeskuksia lukuun ottamatta vuokratiloissa. Pilke-talon haluttiin ilmentävän Metsähallituksen ympäristölinjauksia ja tekevän oikeutta kaupunkikuvallisesti merkittävälle rakennuspaikalle. Lähtökohtana oli puu: se liittyy tiiviisti Metsähallituksen toimintaan, mutta se on myös kestävä valinta. Puu on ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali ja sitä löytyy Suomesta runsaasti.

Puurakenteisen Pilkkeen hiilidioksidipäästöt ovat vain kolmanneksen vastaavan kokoiseen teräs- tai betonirakennukseen verrattuna. Ilmastonmuutoksen torjumisessa puurakentamisella onkin yhä merkittävämpi rooli; puurakennus on pysyvä ja arvokas hiilinielu. Pilke on esimerkki ekologisen puurakentamisen huippuosaamisesta ja suomalaisen arkkitehtuurin taidonnäyte.

Näe metsä puilta Tiedekeskus Pilkkeessä

Pilkkeen pohjakerroksen 650 m²:n kokoisessa ja koko rakennuksen korkuisessa näyttelytilassa sijaitsee Tiedekeskus Pilke, joka kertoo pohjoisten metsien kestävästä käytöstä. Tilaan laskeudutaan pääaulasta asiakaspalvelun ja tiedekeskusmyymälän ohitse tammisia monumentaaliportaita pitkin. Näyttelytilan pohjaa peittää tummaksi käsitelty pölkkylattia. Pölkkylattiaan on käytetty 130 000 kappaletta 20 cm mittaista pölkkyä ja 26 km 2”x4” lankkua, kakkosnelosta. Näyttelytilan seinämateriaaliksi valittiin ympäristösertifioitu Stora Enso Effex™ -sisustuspaneeli. Kosteuden sitomis- ja vapauttamiskykynsä ansiosta puupaneeli huolehtii osaltaan rakennuksen sisäilman laadusta.

Pilke-rakennus voidaan nähdä Tiedekeskus Pilkkeen suurimpana näyttelyobjektina. Se on nykyaikaisena, ekologisena ja arkkitehtonisesti kiinnostavana puurakennuksena esimerkki pohjoisten metsien kestävästä käytöstä.