28.05.2014  – 15.06.2014

Kosteikkorakentamisen näyttely

Pilke-logo

Kosteikkorakentamisen näyttely esittelee erilaisia patolaitteita, joita käytetään vedenpinnan korkeuden säätelyyn rakennetuilla ja kunnostetuilla vesilintukosteikoilla. Valokuvat kertovat rakentamisen työvaiheista ja itse patolaitteita on myös esillä. Monet yksityiset maanomistajat ja metsästysseurat ovat käyttäneet niiden kaltaisia patolaitteita omissa kosteikkohankkeissaan eri puolilla Suomea. Kosteikkorakentamisen näyttely on esillä Pilke-talon kahviossa 28.5.-15.6.2014. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on avoinna Pilke-talon aukioloaikojen mukaan.

Suomesta on kadonnut valtava määrä kosteikkoja laajamittaisen kuivatustoiminnan vuoksi. Osa kadonneista kosteikoista on mahdollista palauttaa maisemaan ja sopiville kohteille voidaan perustaa uusia kosteikkoja korvaamaan hävinneitä elinympäristöjä.

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä niin luonnolle kuin ihmisille. Matalat elämää kuhisevat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja. Ne tarjoavat elinympäristöä muun muassa vesilinnuille. Kosteikot toimivat myös luonnon omina suodattimina pysäyttäen kiintoainetta ja sitoen ravinteita maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuivatusvesistä. Kosteikot monipuolistavat maisemaa, ja vesistöjen latvoilla olevat kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia.

Kotiseutukosteikko -hanke opastaa kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon maa- ja metsätalousalueiden arkiluonnossa. Esimerkkeinä toimii valtakunnallinen mallikosteikkojen verkosto, joka on saatu aikaan maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintamallilla. Mallikosteikkokohteet on valittu Suomen riistakeskukselle esitettyjen kosteikkokohteiden joukosta. Hankkeessa tuetaan paikallisten ihmisten aloitteesta ja halusta käynnistyviä kosteikkoprojekteja.

Yksi mallikosteikoista on Rovaniemen Pruntelin kosteikko, joka sijaitsee Rovaniemeltä n. 20 km etelään Kemijoen itärannalla. Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeesta voit lukea lisää kosteikko.fi -sivustolta.

Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn kosteikkorakentamisesta!