01.04.2022  – 31.05.2022

Kuurna – Ylisukupolvinen paviljonki

IMG 9414

Miten vastuullisuus, ylisukupolvisuus tai yhteistyö konkretisoidaan arkkitehtuurin keinoin?

Oulun Yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat saivat tehtävänannoksi suunnitella Metsähallitukselle modulaarisen paviljonkikokonaisuuden, joka mahdollistaa välittömät kohtaamiset, pienimuotoiset tilaisuudet, esteettömän liikkuvuuden sekä vapaan istuskelun. Suunnitelman tuli myös ilmentää Metsähallituksen uutta brändiä, joten vastuullisuus oli kaiken läpileikkaava teema.

Kuurna – Ylisukupolvinen paviljonki -näyttely avaa suunnitteluprosessin vaihe vaiheelta. Näyttely esittää, minkälaisten havainnekuvien, ideoiden ja suunnittelun kautta arkkitehtuurin yksikön opiskelijat visioivat tehtävänannon mukaisen kokonaisuuden. Näyttelyyn rakennettu pienoismalli, sekä esillä olevat materiaali- ja rakennemallit antavat hyvän kuvan siitä, miten laajat sekä abstraktit teemat muuttuvat konkreettiseksi rakennukseksi.

Näyttely on esillä Pilke-talon aulassa, siihen on vapaa pääsy ja näyttely on avoinna Pilke-talon aukioloaikojen mukaan.

Tervetuloa!