05.11.2018 08:00  – 30.11.2018 18:00

Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla

Pilke-logo

Metsäsuhde – jokaisella on jonkinlainen suhde metsään. Metsiä voidaan käyttää hyvin eri tavoin ja toisinaan eri intressiryhmät ja ajatusmaailmat joutuvat törmäyskurssille. Yhteisen konsensuksen löytäminen olisi tärkeää.

Olemme kaksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijaa, ammateiltamme metsätalous-insinöörejä, joilla on taustaa mm. puunhankinnassa ja luonnonsuojelutyössä. Opiskelemme soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa. Tutkimme soveltavan kuvataiteen näkökulmasta metsäsuhteita ja erilaisten metsäsuhteiden ymmärtämistä Pro gradu- töissämme. Tavoitteemme on tuoda esille erilaisia metsäsuhteita ja lisätä ymmärrystä erilaisten metsäsuhteiden omaavien henkilöiden välille. Tutkimus on taideperustainen toimintatutkimus luontovalokuvaa välineenä käyttäen.

Valokuvanäyttelymme Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla on tutkimuksemme osa ja tuotos, jossa katsojaa herätellään tarkastelemaan omaa metsäsuhdettaan ja pohtimaan suhdetta toisten metsäsuhteisiin näyttelyvalokuvien kautta. Tavoitteenamme onkin haastaa näyttelyssä kävijöitä tutkiskelemaan erilaisia metsiin liittyviä näkökantoja avoimin mielin.

Näyttely on avoinna Pilke-talon aukioloaikojen mukaisesti. Vapaa pääsy.

Toivotamme Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla näyttelyssä kävijät lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan erilaisiin metsäsuhteisiin!

Janette Backman ja Kalle Immonen