22.03.2022 16:00  – 22.03.2022 18:00

Pilke Café – Miten Tiedepääomaa Muotoillaan?

1 2

Miten tiedepääomaa muotoillaan?

Tiedepääoman edistämien ja vahvistaminen ovat työtä yhdenvertaisuuden parantamiseksi, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tiedekeskusverkoston pääsihteeri Kirsi Pulkkinen käy läpi keinoja tavoittaa ihmisryhmiä, jotka ovat aliedustettuina tieteen maailmassa ja tieteeseen kytkeytyneiden tahojen – kuten tiedekeskusten – kävijäkunnassa. Keskustelua käydään erityisesti toimintatapojen kehittymisen näkökulmasta, sillä vaikka viestintä ja markkinointi voivat tukea tavoittavuutta, keskeistä on kuitenkin minkälaista ihmislähtöisyyttä ja moninaisuuden hahmottamista tarvitsemme kohdataksemme alipalvellut ryhmät? Tunnistammeko niitä kohtia, joissa tietyt ryhmät jäävät katveeseen ja vaikuttavatko tähän vaikkapa rekrytointi tai tarvittavan asiantuntemuksen määrittely? Keskustelua käydään myös tiedepääoma-ajattelusta sen tarjoamista mahdollisuuksista yhteistyöhön ja kehittymiseen.

Suomen Tiedekeskukset ry on suomalaisten tiedekeskusten verkosto, jonka päätehtäviä on edistää tiedekeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta, vahvistaa kansallista tiedepääomaa ja yhdenvertaisuutta uusien lähestymistapojen avulla. Verkosto on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan FINSCI-hanketta, joka tutkii ja kehittää suomalaisten tiedepääomaa.

Keskustelu alkaa Tiedekeskus Pilkkeen näyttelytilassa kello 16:00, tarjolla on kahvia sekä teetä ja tapahtumaan on vapaa pääsy!

Tervetuloa!