23.03.2022 16:00  – 23.03.2022 18:00

Pilke Café – Retkeilypalveluiden Palvelumuotoilu

2 2

Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää retkeilypalveluiden kehittämisessä?

Susanne Nylund käy läpi asiakasymmärryksen merkitystä palvelukehitykselle Metsähallituksen esimerkkien avulla. Millaista hyötyä asiakasyhteisöt voivat tuoda eri tiimeille? Miten Retkeilijäprofiileiden avulla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä asiakkaista? Miten muotoilulla voidaan kehittää ihmisten luontosuhdetta? Lisäksi keskustelemme, millaisia työkaluja ja tietoa palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen tarvitsee tänä päivänä.

Nylund toimii johtavana palvelumuotoilijana Metsähallituksen Luonto- ja Eräpalveluiden Digi- ja asiakaskokemus -yksikössä. Hänen työnään on edistää asiakaslähtöisyyttä ja muotoiluajattelua organisaatiossa sekä kehittää asiakasymmärryksen menetelmiä.

Keskustelu alkaa Tiedekeskus Pilkkeessä kello 16:00, tarjolla on kahvia sekä teetä ja tapahtumaan on vapaa pääsy

Tervetuloa!