07.06.2018 12:00  – 15.06.2018 15:00

Pinnannousu

Pilke-logo

Maapallo lämpenee. Kasvihuonepäästöjen kasvu vangitsee yhä enemmän aurinkoenergiaa ilmakehään. Teoksessamme huomio kiinnittyy tulevaisuuden näkymään, jossa elinympäristömme on muuttunut vedeksi. Teoksessa laskennallisesti toteutettu malja muuntuu kaustiseksi linssiksi sadeveden täyttämänä. Veden kohotettu pinta projisoi kaloja, määrittäen nykyhetken maan mahdolliseksi tulevaksi merenpohjaksi. Valo ja vesi muodostavat sekä median, että merkityksen matemaattisen pinnan yhdistämänä ja koodaavat mahdollisen tulevan nykyhetkeen.

Media: Laskennallinen PETG pinta, vesi, spottivalo, teräskehikko.

Toteuttajat: Digitalizing Arctic Weather and Nature Phenomena Project (DiArWe). Jussi Ängeslevä, Elisa Jaakkola, Ismo Alakärppä & Samuli Jomppanen – University of Lapland, Mark Pauly – École polytechnique fédérale de Lausanne, Yuliy Schwartzburg and Romain Testuz – Rayform

Yhteistyökumppanit: Tekes, Metsähallitus, Lapland Safaris, Santapark, ProPinto Design, Arctic SnowHotel, Hulluporo, Sievin jalkine ja Suomen Tykkimainos.

Lisätiedot: Ismo Alakärppä, ismo.alakarppa@ulapland.fi ja Elisa Jaakkola, elisa.jaakkola@ulapland.fi