06.02.2018  – 11.02.2018

Vietämme saamelaisten kansallispäivää 6.2.

Pilke-logo

6.2. Vietämme saamelaisten kansallispäivää.

Saamelaisia asuu suomessa n. 10 000. Metsähallitus tekee yhteistyötä saamelaisten kanssa muun muassa maankäytön suunnittelussa Pohjois-Lapissa saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisen kulttuurin tukeminen kuuluu Metsähallituksen toimintaan.

Kansallispäivän kunniaksi Pilkkeessä näytetään saamelaisia lyhytelokuvia 5. – 11.2. Elokuvat on kuvattu saamenkielisillä elokuvaleireillä Välimaan tilalla vuosina 2013 ja 2014. Leirit toteutettiin Metsähallituksen, Yle Sápmin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaismuseo Siidan ja Sámi Siidan yhteistyönä. Dokumenttielokuva Kevät tulee saamen kielipesään kertoo projektista, jonka toteuttivat yhdessä Lapin Yliopisto, Tiedekeskus Pilkkeen ja Rovaniemen Saamenkielisen kielipesän Galddázat-ryhmä vuonna 2016.

Elokuvia voi katsella Pilkkeen kahviossa talon aukioloaikoina.

6.2. Ávvudat sámi álbmotbeaivvi

Sámit leat Suomas sulaid 10 000. Meahciráđđehus dahká ovttasbarggu sápmelaččaiguin earret eará eanageavaheami plánemis Davvi-Lappis sámiid ruovttuguovllus. Sámekultuvrra doarjun gullá Meahciráđđehusa doibmii.

Álbmotbeaivvi gudnin Pilkes čájehit sámi oanehisfilmmaid 6.-11.2. Ealligovat leat govvejuvvon sámegielat ealligovvaleairrain Jeagelveaji sámedálus ja Leammi/Anáris 2013 ja 2014. leairraid ollašuhtii Meahciráđđehus, Yle Sámi, sámi oahpahusguovddáža, Siida sámemusea ja Sámi Siidda ovttasbargun. Dokumeantaealligovva Giđđa boahtá sámi giellabeassái muitala prošeavttas, man ollašuhtte ovttas Lappi universiteahtain, Dieđaguovddáš Pilkein ja Roavvenjárgga Sámegielat giellabeasi Galddážat-joavkkuin jagi 2016.

Ealligovaid sáhttá geahččat Pilke kafeas dálu rabasáiggiid siste.