Raskaat kuljetukset raiteilla

Tervetuloa tutustumaan tehokkaisiin puunkuljetuksiin pitkillä puutavarajunilla. Metsähallitus tekee selvitystyötä suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotoksi puutavaran kuljetuksissa. Käyttökokeiluja tehdään jättirekoilla ja pitkillä puutavarajunilla.

Pitkä puutavarajuna Rovaniemen asemalla.

Metsähallitus on Suomen suurin puunmyyjä ja maan toiseksi suurin tienpitäjä. Tehokkaat kuljetukset ovat tärkeitä paitsi Metsähallitukselle ja sen asiakkaille, myös ympäristölle, sillä kuljetukset ovat Metsähallituksen suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde. Yksi merkittävistä keinoista päästöjen vähentämiseksi onkin kuljetusten kuormakoon kasvattaminen. Metsähallitus pyrkii tehostamaan kuljetuksia ja lastaamaan enemmän puuta jokaiseen kuljetukseen.

Metsähallitus on osallistunut käyttökokeiluihin erilaisilla suuren hyötykuorman rekoilla ja junilla. Maantiekuljetuksissa näitä kutsutaan HCT-käyttökokeiluiksi (High Capacity Transports) ja junakuljetuksia puolestaan LHT-kuljetuksiksi (Longer&Heavier Trains). Kokeiluhankkeiden tarkoitus on etsiä kustannus- ja ekotehokkaampia ratkaisuja puun kuljettamiseen turvallisuudesta tinkimättä.

Pitkä raakapuujuna voi kuljettaa jopa 30 vaunua puuta aiemman 22 vaunun sijaan. Vuoden 2018 käyttökokeilujen jälkeen osa Pohjois-Suomen raakapuujunista on uusien sähkövetureiden vetämiä 27 vaunun junia: käyttö on siis jo rutiininomaista toimintaa. Käyttöä laajennetaan sitä mukaa kun uusia sähkövetureita otetaan käyttöön.

Sijainti

Junaan voi tutustua Kemijärvellä tai Rovaniemellä.

Suositeltava vierailuajankohta

Ympäri vuoden.

Yhteyshenkilö

Metsähallituksen tiedottaja Aino Ilkka, [email protected]

Yhteistyökumppanit

VR Transpoint, Metsä Group, Stora Enso.

Lisätietoja

Lisää tehoa ympäristöystävällisiin junakuljetuksiin – Metsä.fi lehden artikkeli.

Videot

Ekologista ja kustannustehokasta puunkuljetusta (kesto 1:41 min)

Metsähallitus logo