Vesiensuojeluhanke yksityismailla

Tutustu toimintamalliin, jossa metsänomistaja saa vapaaehtoisesta vesiensuojelusta korvausta valtiolta.

Metsälampi, johon on kaatunut puu

Puron ja lähteen välitön lähiympäristö on suojeltu metsälain perusteella, mutta halutessaan maanomistaja voi laajentaa suojelualuetta laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Luonnon monimuotoisuus hyötyy isommasta pinta-alasta ja maanomistaja saa korvauksen taloudellisista menetyksistään.

Yhteyshenkilö

MTK:n kenttäpäällikkö Samuli Kokkoniemi, [email protected]

MTK logo