Avoin metsätieto

Metsätiedolla tarkoitetaan paikkatietoja, jotka kuvaavat metsiä, niiden hoitoa ja käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Valtio rahoittaa metsätiedon keruuta Suomessa. Julkisin varoin kerätty tieto on saatavilla avoimena tietona karttapalveluina, ladattavina paikkatietoaineistoina ja rajapintoina.

Metsätieto sisältää useita erilaisia tietoja. Metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä ja paikkaan sidottua tietoa metsän kasvupaikasta ja puustosta, metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-ehdotuksista, monimuotoisuudesta ja muista erityispiirteistä sekä toimenpidehistoriasta. Metsävaratietoa myös ajantasaistetaan koko ajan eri tietolähteistä sekä kasvattamalla puustoa laskennallisesti, jotta kunkin metsikön nykytila olisi koko ajan tiedossa.

Metsävaratiedon lisäksi metsätietoon kuuluu kiinteistöön ja omistajaan, metsänomistajan asiointiin, metsälain valvontaan ja metsätalouden tukijärjestelmään liittyviä tietoja. Avoimen metsätiedon yhteydessä ei luovuteta metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Metsäkeskukseen on mahdollista toimittaa metsätietoa, jolla Metsäkeskuksen keräämää tietoa voidaan päivittää tai täydentää.

Avointa metsätietoa voi katsella internet-selaimella karttapalveluissa. Aineistot voi ladata omaan käyttöön paikkatietoaineistoina, joiden käsittelyyn tarvitaan paikkatietosovellus. Rajapinnat ovat helpoin tapa saada käyttöön ajantasainen tieto. Myös rajapintojen käyttö vaatii paikkatietosovelluksen.

Avointa metsätietoa kerää, ylläpitää ja jakelee Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja

metsaan.fi

verkkologo metsakeskus pysty fin2