Ilmastoviisas-malli

Ilmastoviisas metsätalous on Metsähallituksen työkalu, joka lisää valmiuksia tehdä ilmastoystävällisiä valintoja metsien hoidossa. Sen avulla lisäämme metsien hiilen sitomiskykyä ja varjelemme tärkeitä hiilivarastoja. Metsähallituksen käyttämä hiililuokitus vaikuttaa siihen, millaisia valintoja metsien hoidossa tehdään.

lapsi puun takana vanhassa mäntymetsässä

Metsät ovat merkittävä hiilinielu. Metsä sitoo kasvaessaan ilmakehän hiiltä. Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien hiilinieluvaikutus on huomattava – metsät kasvavat 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja puuta korjataan vuosittain noin kuusi miljoonaa kuutiometriä.

Kaikki metsätalouden piirissä olevat valtion metsät on luokiteltu puuston nielu- ja varastopainotteisuuden mukaan. Kaikilla metsillä on merkitys sekä hiilinieluina että varastoina, mutta painotus vaihtelee. Jokaiselle metsien hiililuokalle on omat tavoitteensa ja suosituksensa metsien hoitoon ja käyttöön.

Hiililuokitus on uusi työkalu, jota käytetään yhdessä Metsähallituksen metsänhoito-ohjeen sekä Metsähallituksen ympäristöoppaan ohjeiden kanssa.

Hiililuokituksen avulla metsienkäsittely ohjautuu yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillintään.

Lisätietoja

metsa.fi/ilmastoviisas

Metsähallitus logo