Virtuaalimetsä

Virtuaalimetsä on visualisoitu metsävaratietojärjestelmä, joka mahdollistaa oikean metsävaratiedon havainnoinnin reaaliaikaisesti 3D-virtuaaliympäristössä.

Virtuaalimetsän havainnollistamiskuva. Kuvassa virtuaalinen mäntymetsämaisema.

Virtuaalimetsä tarjoaa uuden elementin metsätalouden toimenpiteiden tarkasteluun sekä vaikutusten arviointiin ja vertailuun. Aidonnäköisen metsäympäristön tarkastelu on mahdollista maan tasalta tai ilmasta sekä nykytilassa tai tulevaisuudessa.

Virtuaalimetsä tarjoaa uudenlaisen työkalun myös luonnonvarojen käytön osallistavaan suunnitteluun sekä elinkeinojen yhteensovittamiseen luontoalueilla. Uusia käyttökohteita voidaan löytää myös muista elinkeinoista (esim. matkailu), jotka ovat tärkeitä Lapin maakunnalle.

Sovellus tulee ladattavaksi avoimena versiona myöhemmin.

Lisätietoja

Lapin ammattikorkeakoulu, Markus Korhonen, [email protected]

verkkologo lapin amk