Luomukeruualueiden sertifiointi valtion monikäyttömetsissä

Luomukeruualueiden sertifiointi palvelee niitä luonnonmarjoja ja luonnontuotteita kerääjiltä ostavia yrityksiä, joilla on tarve osoittaa raaka-aineen luomualkuperä. Toimintamallin esittelyssä kerrotaan, miksi pohjoiset metsäalueet soveltuvat hyvin luomukeruutuotantoon, mitä metsäraaka-aineita tuotetaan sertifioidusti ja millaisiin tuotteisiin niitä käytetään.

Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on erittäin kattava metsävaratieto monikäyttömetsistään. Metsävaratietoa voidaan hyödyntää myös luomukelpoisuuden todentamisessa. Luomutuotannossa kiellettyjä kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita käytetään marginaalisen pieniä määriä ja Suomen metsäpinta-alasta jopa 97-99% on luomutoimintaan sopivaa. Luomukeruualuesertifikaatti toimii rinnakkain puuntuotannon sertifikaattien kanssa.

Metsähallitus Metsätalous Oy on ollut vuodesta 2000 lähtien mukana luomukeruualuesertifioinnissa Lapissa. Metsähallituksen monikäyttömetsien luomuselvityksestä vastaa Suomen 4H-liiton omistama Youngfour Oy.

Esittelykohteella voidaan myös esitellä metsäympäristöön suunniteltu metsäkasvien laadun ja alkuperän todentamisen sertifiointitapa. Luomukeruualueiden sertifiointijärjestelmä perustuu EU-luomuasetukseen ja kansallisiin luomusäädöksiin. Suomessa luomusertifiointi kuuluu Maa- ja metsätalousministeriön vastuualueelle.

Ruokavirasto ylläpitää kansallista tuotanto-ohjetta ja luomukeruualueiden valvonnasta, tarkastuksista ja päätöksistä vastaa alueelliset Elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskukset.

Kohteen omistaja

Metsähallitus

Toimintamallin esittely

Voidaan toteuttaa tiedekeskus Pilkkeessä tai Metsähallituksen maastokohteiden esittelyn yhteydessä.

Yhteistyökumppanit

4H-liitto / Youngfour oy

Yhteyshenkilö

Metsähallitus, Ella Tikkala, ella.tikkala@metsa.fi

Lisätietoja

Metsähallitus logo