Luontokokemuspolku

Luontokokemuspolun keskeisenä tavoitteena on saada lapset ja nuoret huomaamaan, että luonnossa olemisella on rentouttava vaikutus.

Ryhmä luontokokemuspolulla

Luontokokemuspolulla lapset ja nuoret pääsevät kohtaamaan luonnon sekä nauttimaan ulkoilmasta ja erilaisista aktiviteeteista. Rasteilla pohditaan muun muassa omaa tunnetilaa, pyritään kuvailemaan metsässä kohdattuja kokemuksia, tutustutaan omaan itseen ja vapaudutaan stressistä rauhoittamalla mieli luonnon keskellä, itselle mieluisassa paikassa. Luontokokemuspolulla lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden huomata metsän monipuolisuuden, kun siihen tutustumiselle annetaan riittävästi aikaa ja kun heille tarjotaan tilaisuuksia tarkastella luontoa eri näkökulmista ja eri aistein.

Luontokokemuspolun tavoitteena on saada lapset ja nuoret huomaamaan, että luonnossa olemisella on rentouttava vaikutus. Länsimainen arki on usein kiireistä, stressaavaa ja meluista. Kun menee luontoon ja antaa aikaa itselleen sekä omille tuntemuksilleen ja kuuntelee luonnon ääniä, voi saada arjen askareet unohtumaan ja pystyy keskittymään vain tähän hetkeen. Luonnossa oleskelu on hyvä tapa irtautua mieltä kuormittavista asioista.

Ladattava opas

Luontokokemuspolku-opas: 4h.fi/wp-content/uploads/2014/06/luontokokemuspolku_nettiversio.pdf

Lisätietoja

Mari Niska, [email protected]

verkkologo 4h2