Metsäalan koulutus Lapissa

Lapin metsäopetuksen ammattitutkintoon johtavan koulutus alkoi vuonna 1905 eli 115 vuotta sitten (2020) Hirvaalla. Nyt metsäalan tutkinto-opetusta toteutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa (Lapin koulutuskeskus REDU ja Ammattiopisto Lappia) sekä Lapin ammattikorkeakoulussa.

Lapin ammattikorkeakoulussa, Lapin koulutuskeskuksessa sekä Ammattiopisto Lappialla on mahdollista suorittaa eritasoisia metsäalan tutkintoja perustutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon välillä. Molemmilla kouluasteilla järjestetään myös muuta ammattitaitoa edistävää koulutusta. Koulutuksen toteutustavoissa on useita vaihtoehtoja.

Oppilaitosten lisäksi metsäalan lyhytkursseja ja täydennyskoulutusta Lapissa toteuttaa Suomen metsäkeskus (Pohjoinen palvelualue) muun toimintansa ja erilaisten hankkeiden yhteydessä. Metsäkeskuksen koulutuksia järjestetään myös verkkototeutuksina.

Lapin 4H-yhdistykset (11) järjestävät nuorille ja koululaisryhmille suunnattuja luontoon ja metsätalouteen liittyviä tapahtumia ja teemapäiviä.

Edellisten lisäksi metsäalan seminaareja, esityksiä ja tapahtumia järjestetään mm. Lapin yliopistossa, Lapin metsäpäivillä ja alan tiedekeskuksessa (Pilke, Rovaniemi) sekä Lapin metsämuseolla (Pöykkölä, Rovaniemi).

Lisätietoja

Anne-Mari Väisänen, [email protected]

Lapin amk logo