Metso-ohjelma

Metso-ohjelma ohjaa yksityismailla sijaitsevan suojeluarvot omaavan alueen suojelua, josta päätetään maanomistajan tahtotilan ja kohteen luonteen perusteella.

Metso-ohjelma sisältää useita eri vaihtoehtoja maanomistajalle: pysyvän suojelun, määräaikaisen suojelun sekä metsäluonnon hoitoa. Suojeltavia metsäkohteita voivat olla mm. luonnontilaiset metsät sekä erilaiset elinympäristötyypit, kuten lehdot ja monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.

Luonnonhoitohankkeilla tavoitellaan kohteiden luontoarvojen lisäämistä, ylläpitämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi. Metsänomistajalle korvataan suojelusta aiheutuvaa taloudellista menetystä. Metso-kohteet jäävät metsätalouskäytön ulkopuolelle sopimuksen kestoajaksi, mutta siellä voidaan tehdä toimenpiteitä, joilla ylläpidetään tai parannetaan luontoarvoja.

Metso-ohjelma on laajasti maanomistajien, metsäalan toimijoiden ja luonnonsuojelujärjestöjen hyväksymä ja sillä saavutettuihin tuloksiin ollaan laajasti ottaen tyytyväisiä.

Sijainti

Metso-kohteita on yksityismetsissä koko Suomessa. Ohjelmaan voi tutustua verkkosivulla metsonpolku.fi (myös englanniksi)

Kohteen omistaja

Metso-ohjelmalla suojellut kohteet ovat yksityisten omistamilla mailla. Suomen metsäkeskus ja ELY-keskus vastaavat kohteiden ottamisesta mukaan ohjelmaan.

Lisätietoja

Irmeli Ruokanen, [email protected]

Yhteistyökumppanit

Ympäristöministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö rahoittavat Metso-kohteita. Metsänhoitoyhdistykset ja Suomen Metsäkeskus neuvovat kiinnostuneita metsänomistajia prosessissa.

verkkologo metsakeskus pysty fin