Eri-ikäisrakenteisen metsikön kasvatus turvemailla

Tutustu eri-ikäisen metsikön tutkimuskohteeseen! Tällä tutkimuskohteella selvitetään eri-ikäisen kasvatusmenetelmän soveltuvuutta rehevän korpikuusikon kasvatukseen. Kohteella tutkitaan mm. uudistumista, alikasvosten esiintymistä ja kasvua, metsikön kehitystä erilaisissa hakkuukäsittelyissä, puuntuotosta sekä kannattavuutta.

Koe on perustettu vuonna 2014. Koealoja on 4 kpl, joissa on eri puuston määrät (9, 13, 17 m2/ha) sekä kontrolliruutu. Kohteessa seurataan uudistumista ja puuston kasvua. Eri-ikäisen metsikön kasvatuksessa metsikön peitteellisyys pyritään säilyttämään – metsää uudistetaan ja kasvatetaan samanaikaisesti, eikä sen kehityksessä ole eroteltavissa erilaisia vaiheita.

Metsikössä kasvaa jatkuvasti kaikenikäisiä ja -kokoisia puita, ja hakkuissa poistetaan suuria yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä. Tällainen menetelmä sopii parhaiten kuusikoihin, joissa puuston rakenne on valmiiksi eri-ikäisrakenteinen, alempien latvuskerroksien puut ovat hyväkuntoisia ja taimiainesta on riittävästi.

Eri-ikäisrakenteista metsän kasvatusta käytetään mm. virkistyskäyttö- ja maisema-arvoiltaan arvokkaissa kohteissa, metsälain tärkeissä elinympäristöissä sekä pohjoisen korkeilla alueilla, joissa uudistuksen riskit nousevat korkeaksi. Eri-ikäisen kuusikon kasvattamista kivennäismaalla on tutkittu Etelä-Suomessa 1990-luvulta lähtien. Pohjois-Suomessa menetelmän tutkiminen aloitettiin vuonna 2014, jolloin perustettiin eri-ikäisen metsikön kasvattamiskokeet kuusikoihin.

Sijainti

Sijaintipiste: x=441729.59, y=734188323. Kävelyä tieltä noin 400 metriä.

Suositeltava vierailuajankohta

Sulan maan aikana

Tarvittava varustus

Lämmin vettähylkivä vaatetus, hattu ja käsineet. Vedenpitävät maastokengät tai kumisaappaat.

Yhteyshenkilö

Tutkija Jaakko Repola, [email protected]

Yhteistyökumppanit

Metsähallitus

Lisätietoja

verkkologo luke