Poronhoidon laidunnuksen ja metsän hakkuiden vaikutus maajäkäliin

Poron laidunnusvaikutuksen havainnollistaminen nuorehkoissa mäntymetsissä.

verkkologo luke

Kohde on yksi metsikkö 49.stä inventoidusta metsiköstä, joissa tutkittiin poron laidunnuksen ja metsänhoidon vaikutusta poronjäkälien (Cladonia sp.) peittävyyteen ja biomassaan. Tutkimuksen metsiköt oli jaettu aidalla kahteen osaan: aitaamaton osa, jossa porot ovat laiduntaneet ja aidattu osa, johon porot eivät ole päässeet tiettynä aikana. Aitaukset on eri tarkoituksiin rakennettu keskimäärin 40 vuotta ennen kokeen mittausta, joten jäkälikkö aitausten sisällä on saanut kasvaa melko pitkän aikaa. Mittausta ei ole toistaiseksi toistettu. Tässä kokeessa tutkitut metsät ovat kuivia mäntymetsiä, joissa jäkälää on luontaisesti runsaasti. Päätuloksena on poron huomattava laidunnusvaikutus sekä jäkälien peittävyyteen että biomassaan, mutta myös metsikön puustolla on selvä vaikutus jäkäliin, varsinkin intensiivisesti laidunnetuissa metsiköissä. Laidunnetuissa metsiköissä jäkälää on eniten vanhoissa ja harvahkoissa metsiköissä ja vähiten tiheissä taimikoissa.

Sijainti

Alue sijaitsee noin 15 km Rovaniemeltä etelään Tavivaaran hautausmaalla. Ajo-ohje: Rovaniemeltä ajetaan Kemijoen itäpuolista tietä noin 10 km keskustasta. Viitan Tavivaara kohdalta käännytään vasemmalle ja jatketaan noin 2.5 km, kunnes saavutaan tavivaaran hautausmaan pysäköintialueelle. Alue on aidattu ja havaintoja voi tehdä kävelemällä aidan viertä. Koordinaatit: x = 441578, y = 7368318.

Suositeltava vierailuajankohta

Alueella voi vierailla sulan maan aikana, koska jäkälää ei voi havaita maan ollessa lumen peitossa.

Tarvittava varustus

Maastovarustus, vaelluskengät ym. sopivat jalkineet.

Kohteen omistaja

Rovaniemen seurakunta

Yhteyshenkilö

LUKE, erikoistutkijat Ville Hallikainen ja Pasi Rautiainen

Yhteistyökumppanit

Tutkimus on inventoitu yhden kerran LUKEn toimesta.

Lisätietoja

Inventoinnin tulokset on julkaistu vuonna 2014 kansainvälisessä referoidussa sarjassa.