Bioaika-tiedekeskusnäyttely

Bioaika on biotalousaiheinen tiedekeskusnäyttely. Koskemalla ja kokeilemalla voi tutustua uusiutuvien luonnonvarojen mahdollisuuksiin tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa lähes kahdenkymmenen kohteen avulla. Missä kaikkialla puu voi korvata fossiilista öljyä? Mitä kaikkea puusta jo osataan tehdä, ja mitä siitä vielä voisi oppia tekemään? Bioajan kohteissa voi esimerkiksi syventyä meitä kaikkia koskettaviin biotalouteen ja ilmastonmuutokseen.

Bioaika-kiertueen jälkeen näyttelykohteet on sijoitettu Tiedekeskus Pilkkeeseen.

Teemat

Bioaika-tiedekeskusnäyttelyn sisällöt ja kohteet jakaantuvat megatrendeihin, metsien tarjoamiiin ratkaisuihin ja innovaatioihin sekä tulevaisuuden visiontiin. Megatrendit, kehitystä aikaansaavat tekijät, kuten väestönkasvu, ilmastonmuutos ja uusitutumattomien luonnonvarojen kulutus, esitellään erilaisin mittarein. Metsiemme ulottuvuudet, ekosysteemipalvelut ja kyky sitoa hiiltä tulevat konkreettisella tavalla tutuksi. Virtuaalitodellisuuden avulla tai vain katsomalla ympärilleen, kävijä voi itse myös nähdä, mikä on Suomen vahvuus biotaloudessa – kestävästi käytettävät metsät!

Metsäpohjaisen biotalouden tarjoamista ratkaisuista esitellään uusimpia innovaatioita konkreettisten tuotteiden, mutta myös periaatteiden tasolla. Näyttelyssä esitellään kiertotaloutta, kaskadikäyttöä, sivuvirtojen hyödyntämistä – ja uusia markkinoille tulevia puupohjaisia tuotteita. Bioajan kannalta hyviä ja huonoja uutisia on mahdollista arvioida – tai vain lähteä pohtimaan tulevaisuuden uusia ammatteja. Tuleeko sinusta tulevaisuuden bioinnovaatioassistentti?

Yhdessä tekemällä

Osaan näyttelykohteista sisältöä syntyy vierailun aikana, sisältöä voidaan myös tarpeen tullen helposti lisätä – uusia innovaatioita tehdään joka päivä! Vierailijat saavat myös visioida tulevaisuutta – bioaikaa – visiopöydän äärellä, ja niin halutessaan liittyä bioaika-yhteisöön.

Hyvällä tiellä

Mitä hyviä päätöksiä olemme jo tehneet viimeisen sadan vuoden aikana? Omiin vahvuuksiimme pohjautuen suuntaamme myös seuraavaan sataan vuoteen!

Yksi pallo riittää!

Bioaika on mahdollinen tulevaisuus, jossa osaamme elää, tuottaa ja kuluttaa kestävästi. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä saamme yhden maapallon riittämään kaikille hyvään elämään!

Paina nappeja ja tutustu Bioajan keskeisiin termeihin!

Kaikki keinot käytössä?

Sitra on laskenut, mitkä Pohjoismaissa jo laajassa käytössä olevat ilmastoratkaisut olisivat otettavissa käyttöön saman tyyppisissä yhteiskunnissa.

Kokeile, paljonko eri biotalouden keinoilla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä, jos ne otettaisiin käyttöön mahdollisimman laajasti! Mitä keinoja keksimme tulevaisuudessa?

Megatrendit

Maapallon väkiluku kasvaa, elämä kaupungistuu ja digitalisoituu. Miten saamme resurssit riittämään?

Nollaa mittarit pitämällä nappia alhaalla ja seuraa lukujen kasvuvauhtia.

Metsä antaa

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ne ovat luonnon vihreää infrastruktuuria, johon perustuu kaikki elämä maapallolla. Ekosysteemipalveluiden käsitettä tarvitaan luonnon merkityksen hahmottamiseen. Tällöin on mahdollista ottaa se paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.

Tutki luonnon palveluja nappeja painamalla!

Kasvu sitoo hiiltä

Kasvava puu sitoo ilman hiilidioksidia solurakenteeseensa yhteyttämällä. Soluhengityksessä hiilidioksidia vapautuu. Sää, vuodenaika ja vuorokaudenaika vaikuttavat siihen, paljonko hiiltä puuhun päätyy.

Muuttele olosuhteita ja seuraa, mikä on lopputulos eli puun hiilivuo eri säillä!

Tarpeeksi metsää

Suomi on yksi iso metsä. Vuosittain päätehakataan reilu 1% metsäpinta-alasta, ja 70% vuotuisesta kasvusta. Kaiken tämän takana on metsävaratieto ja suunnittelu sekä kattavat tietojärjestelmät.

Katso virtuaalilaseilla 360-ilmakuvattua harvesterityömaata!

Bioajan Hottikset

Uusia puupohjaisia tuotteita syntyy joka päivä. Öljypohjaiset tuotteet voidaan korvata bioperäisillä yhä useammin! Paraskaan teknologia ei muuta mitään, jos sitä ei käytetä. Uusien ratkaisujen on oltava myös aiempia parempia, jotta ne päätyvät laajasti arkikäyttöön.

Tutki uusimpia puupohjaisia tuotteita ja lue lisätietoa skannaamalla koodi lukijassa!

Onko ideaa?

Arvostele ideoita ja kehityksessä olevia innovaatioita antamalla tähtiä yhdestä viiteen!

Hyvä vai huono uutinen

Arvioi peukaloa vääntämällä onko Bioaika-uutinen hyvä vai huono. Vastattuasi saat tietää mitä mieltä muut vastaajat ovat olleet ja tarkentavan tekstin uutisesta.

Se on tehdas

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme löytäneet puusta uutta enemmän kuin milloinkaan aiemmin. Puusta osataan jo tehdä kaikkea mitä aiemmin öljystä. Tämä perustuu puun rakenteiden yhä tarkempaan tuntemiseen ja muokkaamiseen haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Tulevaisuudessa yhä pienemmistä komponenteista voidaan saada irti yhä enemmän.

Zoomaa metsän sisään yhä pienempiin rakenteisiin ja tutki, mitä niistä saadaan aikaan!

Avaimet käteen

Millainen on Bioajan talo? Rakentaminen ja rakennusten käyttö muodostavat nykyään noin kolmanneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten valinnoilla on merkitystä niin rakentamis- kuin asumisvaiheessa. Pitkäikäinen, uusiutuvista luonnonvaroista vähällä uusiutuvalla energialla valmistettu helposti korjattava ja kierrätettävä rakenne on ekologisesti paras valinta.

Vertaile eri rakennusmateriaalien ominaisuuksia!

Puu on akku

Miten olisi paikallinen, hiilineutraali energiaomavaraisuus?

Käännä puukuutiota ja tutki, miten puusta saadaan energiaa eri käyttötarkoituksiin. Puukuutio vastaa energiamäärältään 2,5 dl polttoöljyä eli 2,5 kWh.

Jätettä ei ole!

Biotalous on kiertotalouden vihreä moottori. Voimme lajitella, kierrättää ja hyödyntää uusiutuvatkin materiaalit niin tarkasti, ettei jätettä enää tulevaisuudessa ole!

Kierrä kampea ja seuraa aineen kiertoa! Ei kai vessapaperia voi kierrättää?

Palvelukseen halutaan

Paina nappeja ja anna tulevaisuuden ehdottaa sinulle ammatteja, joita emme vielä tunne, aloille, joita ei vielä ole!

Suomi 2.0

Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty eikä sitä voi ennustaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Valoisan tulevaisuuden toteuttaminen on mahdollista niille, jotka ryhtyvät itse rakentamaan sitä visionsa mukaiseksi.

Luo oma visiosi yhdessä muiden kanssa siirtämällä keskelle itsellesi tärkeitä käsitteitä! Mistä koostuu Suomi 2.0 sadan vuoden kuluttua?

Yhdessä!

Kävijä asettuu kuvattavaksi kameran eteen ja ottaa kuvan painamalla kahvoissa olevia nappeja. Haluttaessa kuva jaetaan www.bioaika.fi, jossa kuvat muodostavat loppumattoman Bioaika-piirin!