Tutustu biotalouteen

Suomi on ollut metsäbiotalouden edelläkävijä jo pitkään, mutta mistä biotaloudessa on kyse? Näiden materiaalien avulla voit tutustua biotalouteen, sen keskeisimpiin käsitteisiin ja metsään Suomen suurimpana ja uusiutuvana luonnonvarana. Käytä materiaaleja ilmiöoppimisen tukena!

Opetusmateriaalia

Aikamatka suomalaiseen biotalouteen -Havina on pelillistetty, eri oppiaineisiin sopiva maksuton opetusmateriaali, jossa monialaisuus ja biotalous yhdistyvät uudenlaiseksi yläkoulujen oppimiskokonaisuudeksi. Havina kertoo suomalaisen yhteiskunnan ja teknologian kehittymisestä suhteessa metsään sekä ihmisten elämäntavan ja metsäsuhteen muutoksesta jääkauden lopusta tähän päivään ja tulevaisuuteen. Havinaa pelataan tietokoneilla tai tableteilla, joissa on toimiva internetyhteys. Maailman muuttumista seurataan aikajanalla, jolta löytyy kuhunkin aikakauteen ja teemaan liittyviä tietoiskuja, kuvia ja videoita. Tehtävien avulla voi testata, mitä aikajanalta jäi mieleen. Opettaja voi seurata oppilaiden etenemistä opettajan työkalussa. Tutustu ja kokeile Havinaan (havina.smy.fi).

Suomen Metsäyhdistyksen Opeta & Opi -sivuilta löydät valmiita vinkkejä, malleja ja materiaaleja metsäopetuksen tueksi. Sivuilta löytyy niin yksittäisiä metsäaiheisia harjoitustehtäviä kuin laajempiakin oppimiskokonaisuuksia, metsäopetukseen soveltuvia kirjoja, vihkoja, näytelaatikoita, valmiita powerpoint-esityksiä sekä muita opetusmateriaaleja. Metsä puhuu -sivulla puolestaan kerrotaan, missä metsäalaa voi opiskella ja millaista on olla töissä metsäalalla.

Openmetsä -sivusto on oppimis- ja paikkatietoympäristö, jossa on metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon liittyviä sisältöjä. Portaali on open eli avoin; se on opettajan tai ihan kenen tahansa metsäoppimisen portaali. Sieltä voit löytää ja sinne voi tuottaa tiedettä, taidetta, elämyksiä, oppimisprojekteja, paikkatietoa, oppimisaihioita metsästä – vain mielikuvitus on rajana.

Viestintäsivustoja

Biotalous.fi -sivusto on kolmen ministeriön ylläpitämä, suomalaisen biotalouden viestintäportaali. Sivuston tavoitteena on konkretisoida esimerkein, mitä biotalous Suomessa tarkoittaa. Sivustolla julkaistaan muun muassa biotalouden ratkaisuja esitteleviä caseja, blogikirjoituksia ja ajankohtaisia uutisia sekä tapahtumakalenteria. Jokainen on tervetullut osallistumaan biotalous.fi:n sisällöntuotantoon.

Uusi puu -sivusto esittelee puun käyttöön perustuvaa biotaloutta ja antaa konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Puu on tehdas, joka tuottaa samaan aikaan elämän perusedellytyksiä ja nykyaikaista biomateriaalia. Stora Enson tekemä video esittää uuden tavan tarkastella puuta.

Biotaloudessa noudatetaan myös kiertotalouden periaatteita ja eilisen jäte on tämän päivän raaka-aine. Lue jätteenkäsittelystä ja kierrätyksestä UPM:n tehtailla (upm.com).