MetsäRekry Lappi – Töihin metsään

Metsä- ja luontoalalla on erittäin monipuoliset mahdollisuudet työllistymiseen. Työpaikkoja on ulkona metsässä ja sisällä toimistossa, laboratoriossa, tehtailla, sahoilla. Metsäalalle voi työllistyä monilla eri koulutustaustoilla ja etenemismahdollisuudet ovat hyvät. Metsäalan työpaikat sopivat kaikille ja yhdenvertaisuus toteutuu mm palkkatasa-arvona miesten ja naisten välillä.

Metsäala luo edellytyksiä fossiilisten materiaalien korvaamiseksi ja on mukana ilmastoratkaisujen rakentamisessa. Puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmistetaan ekologisesti kestäviä tuotteita. Erilaiset innovaatiot ja uudet tuotteet tarjoavat hyvät tulevaisuudennäkymät metsäalan kehitykselle.

MetsäRekry Lappi -hankkeen tavoitteet

  • löytää ratkaisuja metsäalan kohtaanto-ongelmaan ja tuoda työnhakijoita sekä työvoimaa tarvitsevia yrityksiä lähemmäs toisiaan
  • selvittää metsäalan vetovoimatekijöitä sekä edistää alan vetovoimaisuutta ja alalle hakeutumista
  • vähentää kausityöttämyyttä yrittäjyyteen kannustamalla
  • selvittää syyt miksi alan opiskelijat eivät ole työllistyneet tai ovat siirtyneet muille aloille
  • kaventaa metsäalan sukupuolittumista ja edistää ulkomaisen työvoiman hyödyntämisen mahdollisuuksia

Hankkeen perustiedot

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021–30.6.2023.

Hankkeen toteuttajina ovat Suomen metsäkeskus, Suomen 4H-liitto, Metsähallitus / Tiedekeskus Pilke ja Lapin koulutuskeskus REDU.

Lisätietoa hankkeesta löydät Metsähallituksen sivuilta.