Julkaistu 21.12.2023

Rovaniemellä toteutetaan yhteinen työympäristö kuudelle valtion toimijalle

Tiedote: 20.12.2023 Senaattikiinteistöt

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt toteuttaa valtion toimitilastrategian mukaisen yhteisen työympäristön Pilke-kiinteistöön. Muutostyöt aloitetaan joulukuussa 2023, ja tilat otetaan käyttöön kesäkuun alussa 2024.

Yhteinen työympäristö toteutetaan vuonna 2010 valmistuneeseen rakennukseen osoitteessa Ounasjoentie 6. Toimistotilat muutetaan monitilaympäristöiksi ja toimijoiden yhteisiksi työympäristöiksi pienin tilamuutoksin sekä sisäänkäyntikerrokseen toteutetaan uusi kokouskeskus toimijoiden yhteiseen käyttöön. Aiemmin yleisölle avoin julkinen kahvila muutetaan talon käyttäjien viihtyisäksi henkilöstökahvilaksi. Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen tiloihin ei kohdistu muutoksia.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat työympäristöt. Uudistettu Pilke-talo otetaan käyttöön alustavan aikataulun mukaan kesäkuun alussa 2024. Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rakennusliike RPJ Oy.

Yhteisiin tiloihin uusina toimijoina tulevat työskentelemään Lapin aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Taiteen edistämiskeskus (Taike), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), ja Senaatti-kiinteistöt. Myös talossa aikaisemmin toiminut Metsähallitus siirtyy yhteiseen työympäristöön. Lisäksi Pilkkeen tiloihin sijoittuu Syyttäjälaitoksen toiminta. Kokonaisuudessaan muutos koskee noin 230:tä valtion työntekijää. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ilmatieteen laitos jatkavat nykyisissä tiloissa Pilkkeessä.

”Kiinteistö on aiemmin ollut Metsähallituksen omistuksessa ja siirtynyt Senaatin omistukseen vuonna 2021. Nyt tehtävät muutokset toteuttavat valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiaa. Muutokset mahdollistavat asiakkaidemme toimitilakuluihin säästöjä ja saamme valtion tilat käyttöön tehokkaammin”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.

Rovaniemen yhteisen työympäristöhankkeen taustalla on valtiovarainministeriön linjaus valtion monipaikkaisesta työskentelystä yhteisissä työympäristöissä ensisijaisesti valtion kiinteistöissä. Valtion toimitilastrategian mukaisesti Senaatti-kiinteistöt kehittää valtion yhteisiä työympäristöjä ja toteuttaa niitä siten, että vuoteen 2030 mennessä yhteisissä työympäristöissä työskentelee noin neljännes valtion henkilöstöstä.

Tiedekeskuksen toiminta jatkuu ennallaan kuten tähänkin saakka, ja Metsähallituksen myymälä jää entiselle paikalleen. Tiedekeskus Pilkkeen ja Metsähallituksen palvelut ovat tarjolla asiakkaille muutostöiden aikana ja niiden jälkeen kuten ennenkin. Tiedekeskus on pohjoisten metsien kestävästä käytöstä kertova tiedekeskus ja myymälä. Pilkkeen infosta on tarjolla Metsähallituksen tuotteita ja palveluita.

Lisätietoja
Kimmo Puttonen, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 611 6822, kimmo.puttonen@senaatti.fi
Isto Klén, asiakkuusryhmän päällikkö, puh. 040 619 6166, isto.klen@senaatti.fi
Ari Loukkola, asiakkuusryhmän päällikkö, puh. 040 525 7981, ari.loukkola@senaatti.fi