Siirry suoraan sisältöön
 • Karusellikuva
  Veneselän kohteen pienaukkohakkuu. Kuvaaja Atte Mäkinen
 • Karusellikuva
  Siemenpuuhakkuu kohde hakkuun jälkeen, kuvassa lehtori Mikael Kukkonen. Kuvaaja Hanna Ylitarvas
 • Karusellikuva
  Pienaukko kohteelta, kuvassa hankkeen henkilökuntaa tarkastelemassa työn jälkeä. Kuvaaja Hanna Ylitarvas

Demometsä

Peitteellinen vai tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus? Demometsässä on seitsemän metsänkäsittelyn demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn menetelmiä. Demometsään pääset tutustumaan Rovaniemellä – tervetuloa!

 • Metsähallituksen suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen Hirvaan kohteella. Kuvaaja Hanna Ylitarvas

 • Vaakanävertäjän syönnösjälkiä männynkaarnassa. Kuvaaja Hanna Ylitarvas

 • Metsätalousinsinööri opiskelija Maria Hietanen merkitsemässä kovakuoriastutkimuksen keruu astiaa. Kuvaaja Esa Huhta

 • Kovakuoriastutkimuksessa käytettyjä ötökkä-ansoja sijoitettiin jokaiselle kohteelle. Kuvaaja Esa Huhta

 

Mikä on demometsä?

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueet, tuttavallisemmin Demometsä, on Luonnonvarakeskuksen (Luke) käynnistämä hanke, jossa on perustettu seitsemän demoaluetta Rovaniemelle. Näillä kohteilla esitellään, tutkitaan ja vertaillaan peitteisen ja tasaikäisen metsänkasvatuksen menetelmiä ja niiden vaikutuksia metsäluontoon. 

Demometsän tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn. 

Demoalueet perustettiin syksyllä 2020 Rovaniemelle.

 

Lataa metsänkäsittelyn ABC

 

Lisätietoa kohteista ja niiden tietokortit 

Kaikki kohteet sijaitsevat Metsähallituksen alueilla Rovaniemellä. Jotta alueiden tilannetta voi tutkia pitkäjänteisesti, on hyvä tarkastella kohteiden lähtöpuustoa ennen alueilla toteutettuja hakkuita.  Saittanulkin kohteessa runkojen hakkuupoistumat eri hakkuukäsittelyissä eroavat hieman muiden kohteiden poistumista. Tämä johtuu siitä, että Saittanulkissa puuston määrät hakkuukäsittelyissä erosivat hieman toisistaan. Poiminta- ja siemenpuuhakkuissa puuston lähtötasomäärät olivat muita käsittelyjä korkeammat. Tämä johtui siitä, että käsittelyt sijoitettiin satunnaisesti eri koealoille.

Lähtötasopuusto taulukkona 

 

Pääset tutkimaan keskimääräisiä puulajikertymiä puutavaralajeittain alla olevan linkin takaa!

Metsänkäsittelyn demostraatioalat Rovaniemellä 

 

Liikamaa Hirvas (In English: Hirvas)

Pitkäkumpu Vanttaus (In English: Vanttaus)

Jäkälämaa (In English: Jäkälämaa)

Rättiselkä (In English: Rättiselkä)

Saittanulkki (In English: Saittanulkki)

Takavaara (In English: Takavaara)

Veneselkä  (In English:  Veneselkä) 

 

Läydä meidät kartalta!

Paina karttaa ja katso, missä kohteet sijaitsee. 

 

 

koostedemometsae