Demometsä

Peitteellinen vai tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus? Demometsässä on seitsemän metsänkäsittelyn demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn menetelmiä. Demometsään pääset tutustumaan Rovaniemellä – tervetuloa!

Mikä on demometsä?

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueet, tuttavallisemmin Demometsä, on Luonnonvarakeskuksen (Luke) käynnistämä hanke, jossa on perustettu seitsemän demoaluetta Rovaniemelle. Näillä kohteilla esitellään, tutkitaan ja vertaillaan peitteisen ja tasaikäisen metsänkasvatuksen menetelmiä ja niiden vaikutuksia metsäluontoon.

Demometsän tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Projektin tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä tarkastellaan ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn.

Demoalueet perustettiin syksyllä 2020 Rovaniemelle.

Metsähallituksen suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen Hirvaan kohteella. Kuvaaja Hanna Ylitarvas

Vaakanävertäjän syönnösjälkiä männynkaarnassa. Kuvaaja Hanna Ylitarvas

Metsätalousinsinööri opiskelija Maria Hietanen merkitsemässä kovakuoriastutkimuksen keruu astiaa. Kuvaaja Esa Huhta

Kovakuoriastutkimuksessa käytettyjä ötökkä-ansoja sijoitettiin jokaiselle kohteelle. Kuvaaja Esa Huhta

Lisätietoa kohteista ja niiden tietokortit

Kaikki kohteet sijaitsevat Metsähallituksen alueilla Rovaniemellä. Jotta alueiden tilannetta voi tutkia pitkäjänteisesti, on hyvä tarkastella kohteiden lähtöpuustoa ennen alueilla toteutettuja hakkuita.

Kohteiksi valittiin keskenään hieman erilaisia männiköitä. Kohteiden sisäinen vaihtelu pyrittiin minimoimaan maastotarkastusten avulla, ja eri metsänkäsittelyt valittiin maastoon rajatuille koeruuduille arpomalla. Hakkuukertymistä päätellen kohteissa kaikista huolimatta esiintyi jonkin verran myös sisäistä vaihtelua, esimerkiksi Hirvaan ja Saittanulkin lohkoissa. Vaihtelun merkitys tuloksiin kuitenkin tasoittuu keskiarvotiedoissa.

Lataa metsänkäsittelyn ABC

Pääset tutkimaan keskimääräisiä puulajikertymiä puutavaralajeittain alla olevan linkin takaa.

Hirvas (In English: Hirvas)

Vanttaus (In English: Vanttaus)

Jäkälämaa (In English: Jäkälämaa)

Rättiselkä (In English: Rättiselkä)

Saittanulkki (In English: Saittanulkki)

Takavaara (In English: Takavaara)

Veneselkä (In English: Veneselkä)

Kuva4

Kuva3

koostedemometsae