Tutustu pohjoiseen metsienkäyttöön ja -biotalouteen

Kestävän arktisen metsäbiotalouden perustana Lapissa ovat laadukas metsävaratieto, korkea teknologinen kehitys, luonnonvarojen monikäyttö, sidosryhmät osallistava vuoropuhelu, toiminnan kestävyyden jatkuva parantaminen ja arktisen luonnon kunnioittaminen. Tällä sivustolla esitellään Lapissa käytössä olevia metsäbiotalouden toimintamalleja sekä maastokohteita, joihin voit tutustua omatoimisesti tai järjestetyllä opastuksella.

Tutustu hankkeisiin

Sivuston taustalla ovat yhteistyöhankkeet Demometsä ja Arktinen älykäs metsäverkosto.


Demometsä

Hankkeessa esitellään peitteistä metsätaloutta ja tutkitaan sen vaikutuksia. Tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus. Osatoteuttajia ovat Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

Hanke on käynnissä 1.2.2020 – 31.12.2022.

Tutustu Demometsään!


Arktinen älykäs metsäverkosto

Metsäalan verkostoitumista edistävässä, vuonna 2020 loppuneessa hankkeessa yhteistyöhankkeessa mukana olivat Suomen metsäkeskus, Lapin ammattikorkeakokulu, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen 4H-liitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK. Hankkeen loputtua hankekumppanit toimivat Lapin metsäverkostona.

Arktinen älykäs metsäverkosto -hankkeessa luotujen esittelykohteiden avulla voit tutustua metsäbiotalouden hyviin käytänteisiin, metsätalouden menetelmiin, elinkeinojen yhteensovittamiseen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Löydät tutustumiskohteet täältä, Lapissa käytössä oleviin toimintamalleihin voit tutustua täällä.

Metsäbiotalous Lapissa -infograafit

Lapin metsat
Lapin metsanomistajat
Lapin metsien suojelu
Lapin luonnontuoteala
demometsa Kuvalinkki hakkuut monikäyttömetsissä esittelyyn
Kuvalinkki jättirekkojen esittelyyn Kuvalinkki Kivalon tutkimusmetsän esittelyyn
Kuvalinkki esittelee korpikuusikoiden uudistamista pienaukkojen avulla Kuvalinkki esittelee pohjoisen mäntymetsän uudistamista pienaukkohakkuiden avull
Kuvalinkki esittelee eri-ikäisrakenteisen metsikön kasvatusta turvemailla Kuvalinkki esittelee modernin Pilke-puurakennuksen
Kuvalinkki esittelee poronhoidon ja hakkuiden vaikutusta maajäkäliin Kuvalinkki esittelee tehokasta puunkuljetusta pitkillä tavarajunilla
Kuvalinkki esittelee massiivipuurunkoisen 8-kerroksisen opiskelijakerrostalon Kuvalinkki esittelee Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueen Mottimetsän
Kuvalinkki puisen jalkapallokatsomon esittelyyn Kuvalinkki esittelee Lapin Metsämuseon toimintaa
Kuvalinkki vanha monikäyttöinen kuusimetsä esitelysivulle

Toimintamallit

Kuvalinkki alue-ekologinen verkosto toimintamallin esittelyyn Kuvalinkki vesiensuojeluhanke yksityismailla toimintamallin esittelyyn
Kuvalinkki luomukeruualueiden sertiointi valtion monikäyttömetsissä esittelyyn Kuvalinkki retkikartta.fi toimintamallin esittelyyn
Kuvalinkki avoin metsätieto toimintamallin esittelyyn Kuvalinkki ilmastoviisas metsätalous toimintamallin esittelyyn
Kuvalinkki marjahavainnot.fi toimintamallin esittelyyn Kuvalinkki Metsäinen -mobiilisovelluksen esittelyyn
Kuvalinkki metsäpeli.fi sivuston esittelyyn Kuvalinkki metsään.fi asiointipalvelun esittelyyn
Kuvalinkki virtuaalimetsä-metsävaratietojärjestelmän esittelyyn Kuvalinkki luontokokemuspolun esittelyyn
Kuvalinkki Metso-ohjelman esittelyyn Kuvalinkki 4H-metsätiimitoiminnan esittelyyn
Kuvalinkki metsäalan koulutusmahdollisuuksien esittelyyn Kuva lustosarja