Tukea kuljetukseen

Metsäala haluaa tukea lasten ja nuorten metsäoppimista – he ovat tulevaisuuden tekijöitä!

Suomen Metsäsäätiön kuljetustuki

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa koulujen metsäretkien kuljetuksia. Metsäsäätiö myöntää kuljetusapurahoja koulujen yhdessä metsäammattilaisten kanssa järjestämiin metsäpäiviin, joiden ohjelmaan kuuluu metsäelinkeinon, -talouden tai -teollisuuden esittely.

Lisätietoja ja hakemuskaavake löytyvät Metsäsäätiön verkkosivuilta (Koululaisten kuljetusapurahat).

1. Varaa Pilkkeestä työpaja tai retki Mottimetsään.

2. Täytä sähköinen hakemus Metsäsäätiön sivuilla