Alakouluikäiset

Peruskoulun 1.-6.-luokkalaisille tarjoamme ryhmäyttäviä, opetussuunnitelmaa tukevia työpajoja. Työpajamme ovat erinomainen keino perehtyä vaikkapa pohjoisten metsien kestävään käyttöön, bio- sekä kiertotalouteen tai kestävään kehitykseen. Työpajojen oppimistavoitteet tukevat peruskoulun opetussuunnitelmaa ja työpajoista muodostuukin kokonaisuus, joissa laajoja ja monitahoisia ilmiöitä lähestytään perusasioista askel kerrallaan aiheeseen syventyen.

Työpajojen kesto on noin 45 minuuttia. Tämän lisäksi vierailuun kannattaa varata aikaa myös omatoimiseen tutustumiseen aikataulunne mukaisesti. Työpajoihin osallistuvien ryhmien maksimikoko on noin 25 henkilöä. Jaamme isommat ryhmät osiin ryhmän koko huomioiden. Isompien ryhmien käytännön järjestelyistä voimme sopia yhdessä varauksen teon yhteydessä.

Maksuttoman oppimisvierailun edellytykset:

Lasten ja nuorten oppimisryhmille työpaja ja sisäänpääsy tiedekeskukseen on maksuton, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Varaava taho on oppilaitos.
  • Opettaja tai ohjaaja on ryhmän mukana.
  • Ryhmällä on oppimistavoite ja sovittu oppimissisältö, kuten työpaja.
  • Ryhmävaraus on tehty etukäteen, vähintään viikko ennen vierailua.

Oppimisryhmät voivat myös hakea vierailuunsa Suomen Metsäsäätiön kuljetustukea.

TYÖPAJAT

Hyvää tuulta Pilkkeessä

Keväthulinoissa paneudumme tuulivoimaan Voihan väkkärä! –työpajassa. Työpajassa rakennamme väkkärät uusiutuvista materiaaleista ja pohdimme, voiko ilmastoratkaisuja ja hyvinvointia tuottaa metsäiseen biotalouteen nojaten, kuten siihen pohjautuvalla tuulivoimalla. Saatavilla kevään 2024 ajan.

Tiedeasema Pilke

Tiedeasemalla tutkitaan erilaisia laitteita apuna käyttäen puun uusia, tulevaisuuden tekeviä ominaisuuksia. Etsitään aisteilta piilossa olevia asioita ja yllätytään mihin kaikkeen puuta käytetään jo!

Oppimistavoitteet: ryhmässä oppiminen, ympäristön havainnointi, tiedon tuottaminen, biotalous

Tutkivan oppimisen projekti

Tutkivan oppimisen projektissa aihe etsitään metsästä Innoittajiemme tuella, oppilaat voivat itse päättää, mitä ja miten tutkitaan. Projektin vaiheet ovat orientaatio, suunnittelu, tutkimistehtävät, esityksen tekeminen ja julkistaminen. Projekti sisältää 4-5 tapaamiskertaa Pilkkeessä, Mottimetsässä ja koululla.

Oppimistavoitteitteet: yhteistyö, kestävä kehitys, itseorganisoituminen, tiedon tuottaminen, sosiaalinen kestävyys, metsien kestävä käyttö,

Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
Kesto: 4-5 tapaamiskertaa, yht. 15 tuntia