Pilkettä partiolaisten metsäohjelmaan

Pilkkeessä sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat voivat suorittaa osia partion metsäohjelmasta ja tiedekeskusvierailu voi olla osa partiokokoontumista. Tehtävän voi tulla tekemään myös yksin tai vaikka perheen kanssa. Partiohuivi kaulassa sisäänpääsy on tehtävän suorittajalle maksuton!

Alla voit tutustua Partiolaisten metsäohjelmaan. Jos tulet ryhmän kanssa, ilmoita tulostasi ennakkoon ryhmävarauslomakkeella tai Pilke Infoon.

Sudenpennut (7-9v): Puun elämä

Sudenpentu tutustuu puun elinkaareen siemenestä tuotteeksi asti ja tunnistaa puumateriaalin sen eri muodoissa.

Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti, vanhempien avustuksella tai yhdessä lauman kanssa. Tehtävän saa pyytämällä Pilkkeen infosta. Tehtävä johdattaa sudenpennun metsien kestävän käytön tiedekeskukseen ottamaan selvää puun elinkaaren eri vaiheista ja haastaa hänet löytämään erilaisia tuotteita, joissa puuta on käytetty.

 • Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.
 • Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä
 • Taitoalue: Luonnontuntemus, Metsä
 • Kenen kanssa: Sudenpenturyhmän tai vanhempien kanssa, itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

Seikkailijat (10-12v.): Puun elämä 2

Seikkailija tuntee metsien hoidon ja puutuotteiden tuotannon eri vaiheita. Hän tuntee paljon erilaisia puutuotteita ja tietää niiden tuotannon vaiheita valmistuksesta kierrätykseen asti.

Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti, vanhempien avustuksella tai yhdessä joukkueen kanssa. Tehtävän saa pyytämällä Pilkkeen infosta. Tehtävä johdattaa seikkailijan metsien kestävän käytön tiedekeskukseen ottamaan selvää metsien hoidosta, puutuotteiden elinkaaresta ja tuotannon eri vaiheista sekä haastaa hänet tunnistamaan erilaiset puutuotteet.

 • Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.
 • Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä
 • Taitoalue: Luonnontuntemus, Metsä
 • Kenen kanssa: Seikkailijaryhmän kanssa tai itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

Tarpojat (12-15v): Bongaa puuosat

Tarpoja tietää mitä kaikkea puusta voidaan rakentaa. Tarpoja ymmärtää puun olevan kestävä ja ekologinen rakennusmateriaali. Tarpoja tunnistaa puun eri käyttömuotoja.

Tarpoja tutustuu puurakentamisen saloihin. Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti tai yhdessä tarpojavartion kanssa. Tarpoja saa tehtävän Pilkkeen infosta. Bongaustehtävä johdattaa tutustumaan Puiseen Pilke-taloon ja metsien kestävän käytön tiedekeskukseen. Tarpoja löytää kiinnostavia puisia yksityiskohtia ja oppii puun puun käytöstä rakennusmateriaalina.

 • Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.
 • Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä
 • Taitoalue: Metsä, Ympäristö, Kädentaidot
 • Kenen kanssa: Toisten tarpojien tai vanhempien kanssa, itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

Samoajat (15-17v):

Kestävän käytön tasapaino

Samoaja tuntee metsien käyttöön liittyviä erilaisia näkökulmia. Hän ymmärtää, että metsien kestävässä käytössä on huomioitava ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkökulma.

Tehtävän voi suorittaa Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä itsenäisesti tai yhdessä samoajaporukan kanssa. Samoaja saa Tiedekeskus Pilkkeen infosta tehtävän, jonka hän suorittaa itsenäisesti tai yhdessä toisten samoajien kanssa. Tehtävä sisältää haasteita metsien kestävän käytön tiedekeskuksessa ja lopuksi samoaja kokeilee, saako hän metsien kestävän käytön tasapainoon.

 • Kesto: 30 min, varaa kuitenkin aikaa myös näyttelyyn tutustumiseen tehtävän jälkeen.
 • Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä
 • Taitoalue: Metsä, Ympäristö, Yhteiskunta
 • Kenen kanssa: Toisten samoajien kanssa tai itsenäisesti. Pilkkeen innoittaja auttaa alkuun.

Metsien kestävän käytön keskustelupeli

Samoaja tietää monta eri tapaa, joilla metsiä ja puumateriaalia käytetään Suomessa. Samoaja ymmärtää Suomen metsien suojelun keskeisiä tavoitteita ja on kiinnostunut metsien hyvinvoinnista. Pelin kautta myös opitaan keskustelemaan erilaisista, toisistaan myös vastakkaisista näkökannoista sopuisasti.

Valmistakaa PlayDecide Metsien kestävän käytön keskustelupeli lippukuntanne käyttöön ja pelatkaa peli 4–8 hengen pienryhmissä. Tulostettavan materiaalin ja ohjeen voi ladata Tiedekeskus Pilkkeen sivuilta.

Metsien kestävä käyttö -pelissä keskustellaan siitä, miten metsien ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä on mahdollista toteuttaa käytännössä, ja kuinka metsiin kohdistuvat ristiriitaiset tarpeet voidaan sovittaa yhteen. Pelin lopputuloksena syntyy peliporukan yhteinen kannanotto metsien kestävään käyttöön. Pelin jälkeen voitte pohtia, oletteko itse samaa mieltä pelihahmonne kanssa. Voitte myös järjestää pelin tarpojaikäisille ja toimia itse pelinvetäjinä.

PlayDecide on Euroopan tiedekeskusjärjestö Ecsiten projekteissa kehitetty keskustelupeli, jonka avulla voi käsitellä helppotajuisesti ajankohtaisia tieteellisiä ja tietopohjaisia aiheita. Pelaajat oppivat ilmaisemaan kantansa tieteen ja teknologian herättämiin kysymyksiin sekä etsimään yhdessä niihin ratkaisuja. Tiedekeskus Pilke on tuottanut PlayDecide Metsien kestävä käyttö –pelisovellukseSuomen Metsäsäätiön apurahalla. Pelistä on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio.

 • Kesto: Valmistelut 30 min, pelisessio 60-80 min
 • Paikka: Kotona tai kololla
 • Kasvatustavoite: Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä, Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen
 • Taitoalue: Kansalaistaidot, Vaikuttaminen, Yhteiskunta, Luonnonsuojelu, Ympäristö
 • Tarvikkeet: Lataa pelitiedosto, A3 papereita, A4 tulostuskartonkia valkoista, vihreää, sinistä, punaista ja keltaista.
 • Kenen kanssa: Oman samoajaryhmän kanssa

RYHMÄVARAUS

Innostuitko työpajojen sisällöstä? Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Täytä ryhmävarauslomake ja olemme sinuun yhteydessä vuorokauden kuluessa.