Yläkoululaiset

Peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille ja ammattiin opiskeleville tarjoamme ryhmäyttäviä, opetussuunnitelmaa tukevia työpajoja.

Työpajojen kesto on noin 45 minuuttia. Tämän lisäksi vierailuun kannattaa varata aikaa myös omatoimiseen tutustumiseen aikataulunne mukaisesti. Työpajoihin osallistuvien ryhmien maksimikoko on noin 25 henkilöä. Jaamme isommat ryhmät osiin ryhmän koko huomioiden. Isompien ryhmien käytännön järjestelyistä voimme sopia yhdessä varauksen teon yhteydessä.

Maksuttoman oppimisvierailun edellytykset:

Lasten ja nuorten oppimisryhmille työpaja ja sisäänpääsy tiedekeskukseen on maksuton, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Varaava taho on oppilaitos.
  • Opettaja tai ohjaaja on ryhmän mukana.
  • Ryhmällä on oppimistavoite ja sovittu oppimissisältö, kuten työpaja.
  • Ryhmävaraus on tehty etukäteen, vähintään viikko ennen vierailua.

Oppimisryhmät voivat myös hakea vierailuunsa Suomen Metsäsäätiön kuljetustukea.

TYÖPAJAT

Hyvää tuulta Pilkkeessä

Keväthulinoissa paneudumme tuulivoimaan Voihan väkkärä! –työpajassa. Työpajassa rakennamme väkkärät uusiutuvista materiaaleista ja pohdimme, voiko ilmastoratkaisuja ja hyvinvointia tuottaa metsäiseen biotalouteen nojaten, kuten siihen pohjautuvalla tuulivoimalla. Saatavilla kevään 2024 ajan.

Tiedeasema Pilke

Tiedeasemalla tutkitaan erilaisia laitteita apuna käyttäen puun uusia, tulevaisuuden tekeviä ominaisuuksia. Etsitään aisteilta piilossa olevia asioita ja yllätytään mihin kaikkeen puuta käytetään jo!

Oppimistavoitteet: ryhmässä oppiminen, ympäristön havainnointi, tiedon tuottaminen, biotalous

Tuleville ammattilaisille

Metsä on tärkeä kaikilla aloilla! Pilkkeessä voitte tutustua metsään ja tiedekeskukseen oman alan toimintaympäristönä. Vierailu alkaa Metsähallituksen ja tiedekeskus Pilkkeen esittelyllä. Innoittajan johdolla tutustutaan tiedekeskuksen toiminnalliseen näyttelyyn. Lopuksi kokeillaan yhdessä, saadaanko metsien kestävä käyttö tasapainoon ja keskustellaan vierailun aikana nousseista kysymyksistä. Vierailu voidaan toteuttaa myös englannin kielellä. Metsähallituksen asiantuntijat ovat sopimuksesta tavattavissa – kysy lisää!

Oppimistavoitteitteet: yhteistyö, kestävä kehitys, itseorganisoituminen, tiedon tuottaminen, metsien kestävä käyttö,

Kesto: 90 min