Arkkitehtuuri

Pilkkeen julkisivulla on monta ilmettä

Pilkkeen julkisivun pintamateriaaliksi valittiin tummaksi käsitelty kuusi. Puun syitä ei haluttu maalata peittävällä värillä piiloon, vaan puun elävä pinta on jätetty näkyväksi. Ikkunoiden smyygilaudat ovat Metsähallituksen värejä mukaillen vihreät. Talon väri ja muodot muuttuvat katselukulmasta riippuen sekä paljastaa yksityiskohtia lähemmäksi tultaessa. Julkisivun värit antavat vihjeitä sisätilojen värimaailmasta.

Ikkunat muodostavat pystysuoran rytmikkään elementin julkisivussa. Myös ikkunapuitteet ovat puuta. Ikkunoiden alareunassa oleva vaalea julkisivulasiin painettu ornamentti on kiinnostava yksityiskohta, joka sekin paljastuu vasta rakennusta läheltä tutkiessa.

Kadulta avariin sisätiloihin

Pilkkeen pääsisäänkäynti on Ounasjoentien puolella, rakennuksen terävässä kulmassa. Rakennukseen astutaan sisään tilasarjan läpi, joka muodostuu matalasta katoksesta ja tuulikaapista. Tämän jälkeen avautuu koko rakennuksen korkuinen aulatila ensin ylöspäin ja sitten alas näyttelytilaan. Katos ja tuulikaappi toimivat siirtymätilana kadulta rakennukseen ja korostavat matalampina tiloina aulan avaria mittasuhteita.

Avaruus, luonnonvalo ja tilan tuntu ovat Pilke-talon keskeiset elementit. Ronski ja suuria linjoja korostava suunnittelu asettaa etusijalle tilan kokonaisuuden. Halki, poikki ja pinoon.

Jokinäkymä jokaisesta huoneesta

Ounasjoelle päin olevalla julkisivulla on koko rakennuksen korkuiset ikkunat, jotka tuovat maiseman silmien eteen heti sisään astuttaessa. Suuren ikkunapinnan ääressä on henkilökunnan kahvio, joka on osin kolmen kerroksen korkuinen. Arkkitehtisuunnitelmassa näkymä Ounas- ja Kemijoen yhtymäkohtaan Lainaalle oli tärkeä lähtökohta. Keskeinen idea oli sijoittaa kaikki toimistotilat siten, että niistä on näkymä ulos. Huoneiden lasiseinät päästävät luonnonvalon virtaamaan läpi rakennuksen ja niiden ansiosta jokimaisemat näkyvät myös niihin toimistohuoneisiin, joiden ikkunat katsovat poispäin joesta.

Pilke on tila tilassa

Pilkkeeseen haluttiin toimistohuoneet, joiden kokoa voidaan muuttaa helposti muunneltavan väliseinäratkaisun avulla. Toimistohuoneet kiertävät kahden suuren aulatilan ympärillä. Niitä yhdistää avokäytävä, jonka ansiosta näkö- ja kuuloyhteys säilyy myös kerrosten välillä. Käytävien kaiteet ovat tammea ja vihreäksi sävytettyä lasia.

Käytävien ja aulatilojen sekä matalan ja korkean tilan vuorottelun ansiosta Pilkkeessä on monta tilaa yhden tilan sisällä. Näin toteutuu ajatus kaupunkitilasta sekä osallistumisen että tarkkailijaksi jättäytymisen sallivana paikkana. Pilke on yhtä aikaa avoin ja suljettu.

Voimakkaita värejä ja erilaisia pintoja

Julkisivun vihjaamaa vihreää löytyy sisätiloista pääaulan koko rakennuksen korkuiseen seinään maalatusta kuviosta sekä porraskäytävistä. Aulan tummassa lattiassa ja erilaisissa puupinnoissa toistuvat julkisivun värit ja materiaalit.

Pilkkeessä on käytetty paljon voimakkaita värejä, kuten erisävyistä vihreää ja keltaista sekä erivärisiä puupintoja. Kantavia puurakenteet ovat osa sisätilan ilmettä.

Runsas puun käyttö tekee Pilkkeestä tunnelmaltaan kodikkaan ja lämpimän. Puupintojen vaikutus ääniympäristöön on suuri. Puu ”imee” ääniä ja ehkäisee kaikumista. Pehmeät ja pintarakenteeltaan epäyhtenäiset puupinnat saavat aikaan miellyttävän akustisen ympäristön korkeassa ja avarassa tilassa.

Puu materiaalina vaikuttaa myös sisäilman laatuun ja energiankulutukseen. Puulla on kyky imeä kosteutta huoneilmasta ja toisaalta luovuttaa sitä takaisin, joten puupinnat tasaavat huoneilman kosteutta ja pienentävät sisäilman kosteushuippuja. Tämä parantaa sisäilman laatua, vähentää ilmanvaihdon tarvetta ja samalla myös energiankulutusta.