15.09.2015 09:00  – 01.11.2015 18:00

Uusi Puu -näyttely

Pilke-logo

Uusi puu -hankkeen ja Tiedekeskus Pilkkeen yhteinen näyttely esittelee tuotteita ja ratkaisuja, joissa käytetään puumateriaalia oivaltavalla tavalla. Osa tuotteista on valittu mukaan viime syksynä järjestetyn Uusi puu 2014 -kilpailun voittajista. Kilpailussa etsittiin puupohjaista materiaalia tai puun ainesosia hyödyntäviä jo olemassa olevia ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien ilmiöiden – kaupungistuminen, digitalisaatio, resurssiniukkuus, väestörakenteen muutokset sekä tiedostava kuluttaminen – asettamiin haasteisiin.

“Biotaloudesta puhutaan paljon, ja olemme saaneet lukea suurista investoinneista, jotka on tehty esimerkiksi uusiin biotehtaisiin. Tällä näyttelyllä haluamme kertoa, mitä puupohjainen biotalous tarkoittaa konkreettisesti jo tänään”, kertoo Uusi puu -hankkeen vetäjä Ville Sileäkangas. “Samalla näyttely antaa varmasti paremmat eväät ymmärtää, miksi puusta puhutaan jälleen niin paljon.”

Näyttelyssä esitellään esimerkiksi VTT:n kehittämä styroksin korvaava puusta valmistettu pakkausmateriaali, puusta ja biohajoavasta muovista valmistettu Woodcastin kipsausmateriaali sekä Kotkamillsin laminaattipaperi, josta valmistetaan muun muassa kosteutta ja kulutusta kestäviä korkeapainelaminaatteja sekä puulevyjen pinnoitteita. Esillä on myös globaalisti jo käytössä olevia innovaatioita.

Mikä Uusi puu?

Uusi puu on yli 20 metsäalan organisaation – yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten – yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä puupohjaisista biotuotteista, niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista, taloudellisesta merkityksestä ja kasvunäkymistä.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot ovat BillerudKorsnäs Finland Oy, DS Smith,Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy, Huhtamäki Oyj, Jaakkoo-Taara Oy, Kotkamills Oy, Mercamer Oy, Metsä Board, Metsä Tissue, Metsähallitus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Paperiliitto r.y., Powerflute Oyj, Pyroll Oy, Oy SCA Hygiene Products Ab, Stora Enso, Suomen Aaltopahviyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Metsäsäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan koulutusohjelma, Tetra Pak Oy, Valio Oy sekä VTT.