Korpikuusikoiden uudistaminen pienaukkojen avulla Pohjois-Suomessa

Tule tutustumaan kenttäkokeeseen, jossa tutkittiin korpikuusikon uudistumista pienaukkohakkuun jälkeen. Kenttäkokeessa tehtiin 24 pienaukkoa: tulokseksi saatiin tietoa pienaukkojen uudistumisesta kymmenvuotisjaksolla.

Talvella 2004–2005 koealueella hakattiin 24 kpl läpimitaltaan 10-, 15- ja 20-metristä pienaukkoa. Keväällä 2015 inventoitiin yli 20 cm pitkien kasvatuskelpoisten taimien määrä, taimien keskipituus ja pituuskasvu.

Tulokset

Tulosten mukaan 10 vuoden kuluttua hakkuusta pienaukoilla oli kasvatuskelpoisia kuusia hieman yli 2200 ha–1 (vaihtelu 0–3000 ha–1) ja niiden keskipituus oli 73 cm. Taimien keskipituus ja koivun taimien osuus kasvoivat aukon koon kasvaessa. Tervolan pienillä avohakkuualoilla (pinta-alaltaan 0,2–0,3 ha) oli keskimäärin 750 kasvatuskelpoista kuusta ja 650 koivua hehtaarilla.

Tulosten perusteella pienaukkohakkuun uudistumistulos korpikuusikossa oli keskimäärin varsin hyvä ja se selvästi ylitti metsälain vähimmäisvaatimuksen 10 vuodessa.

Sijainti

Tervola, koordinaatit x=439813, y=7340564, kävelyä tieltä n. 300 m

Suositeltava vierailuajankohta

Sulan maan aikana

Tarvittava varustus

Kumisaappaat

Lisätietoja

Erikoistutkija Hannu Hökkä, [email protected]

Yhteistyökumppani

Metsähallitus

verkkologo luke