Poronhoidon ja hakkuiden vaikutus maajäkäliin

Tutustu tutkimuskohteeseen, jossa havainnollistetaan poron laidunnusvaikutuksia ja hakkuiden vaikutusta maajäkäliin nuorehkoissa mäntymetsissä.

Aita, jolla tutkimuksen metsiköt jaettiin kahteen osaan. Toisella puolella on ai

Kohde on yksi neljästäkymmenestäyhdeksästä inventoidusta metsiköstä, joissa tutkittiin poron laidunnuksen ja metsänhoidon vaikutusta poronjäkälien (Cladonia sp.) peittävyyteen ja biomassaan. Tutkimuksen metsiköt jaettiin aidalla kahteen osaan: aitaamaton osa, jossa porot ovat laiduntaneet ja aidattu osa, johon porot eivät ole päässeet tiettynä aikana. Aitaukset rakennettiin muihin tarkoituksiin keskimäärin 40 vuotta ennen kokeen mittausta, joten jäkälikkö aitausten sisällä on saanut kasvaa melko kauan. Mittausta ei ole toistaiseksi toistettu.

Tässä kokeessa tutkitut metsät ovat kuivia mäntymetsiä, joissa jäkälää on luontaisesti runsaasti.

Päätuloksena on poron huomattava laidunnusvaikutus sekä jäkälien peittävyyteen että biomassaan. Myös metsikön puustolla on selvä vaikutus jäkäliin – varsinkin intensiivisesti laidunnetuissa metsiköissä. Laidunnetuissa metsiköissä jäkälää on eniten vanhoissa ja harvahkoissa metsiköissä ja vähiten tiheissä taimikoissa.

Sijainti

Alue sijaitsee Tavivaaran hautausmaalla, noin 15 km Rovaniemeltä etelään. Tähän kohteeseen voi tutustua myös omatoimisesti.

Ajo-ohje

Rovaniemen keskustasta ajetaan Kemijoen itäpuolista tietä noin 10 kilometriä. Tavivaaran kyltin kohdalta käännytään vasemmalle ja jatketaan noin 2,5 kilometriä, kunnes saavutaan Tavivaaran hautausmaan pysäköintialueelle. Alue on aidattu ja havaintoja voi tehdä kävelemällä aidan viertä. Koordinaatit: x = 441578, y = 7368318.

Suositeltava vierailuajankohta

Alueella voi vierailla sulan maan aikana, koska jäkälää ei voi havaita maan ollessa lumen peitossa.

Tarvittava varustus

Maastovarustus

Kohteen omistaja

Rovaniemen seurakunta

Yhteyshenkilö

Erikoistutkijat Ville Hallikainen, [email protected] ja Pasi Rautio [email protected]

Lisätietoja

verkkologo luke