Marjasatoseuranta

Marjahavainnot.fi on kaikkien saatavilla oleva sähköinen palvelu, joka kokoaa yhteen maastossa tehdyt marjasatohavainnot koko Suomen alueelta. Palvelu ohjaa marjastuksesta kiinnostuneet henkilöt parhaille marjastusmaille.

Kyltti metsässä, jossa lukee: Luonnonvarakeskus ja Suomen 4H tekevät tässä koeruudussa marjasatoseurantaa. Pyydämme ystävällisesti poimimaan marjat ruudun ulkopuolelta

Palvelu perustuu marjasatohavaintoihin, jotka tehdään valtakunnan laajuisessa seurantametsien verkostossa sivuston antamien ohjeiden mukaisesti.

Jokaiseen metsään perustetaan viisi pysyvää havaintoruutua. Ruuduista lasketaan kasvukauden aikana marjakasvien (mustikka, puolukka ja suomuurain) kukat, raa’at marjat sekä kypsät marjat. Kuka tahansa voi perustaa havaintoruudut ja ilmoittautua havaintojen tekijäksi nettisivuston kautta. Havainnot tallennetaan sivustolle.

Luonnonvarakeskus ja sen edeltäjä, Metsäntutkimuslaitos, on tehnyt valtakunnallisia marja- ja sienisatohavaintoja 90-luvulta lähtien. Havainnot ovat osa metsäkasvien fenologiahanketta, jossa seurattiin useiden biologisten ilmiöiden rytmiikkaa ja eri tekijöiden vaikutusta.. Tulokset ovat kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Fenologiahankeen päätyttyä Luke aloitti yhteistyön Suomen 4H-liiton kanssa marjasatohavaintojen jatkamiseksi, jonka seurauksena kehitettiin kaikille avoin sivusto, marjahavainnot.fi. Luke käsittelee havaintoaineiston kartoiksi ja koko Suomen kattavaksi marjasatoennusteiksi.

Lisätiedot

Sivustoon voi tutustua osoitteessa: marjahavainnot.fi

verkkologo luke