Bioaika – yhteistyökumppanit

Bioaika-rekan ovat tuottaneet Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhdessä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen ovat rahoittaneet Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Tapahtumakiertue on toteutettu yhdessä biotalouden toimijoiden kanssa.

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Metsämiesten Säätiö on metsäalan yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottona alalle vuosittain noin 1,6 miljoonaa euroa pääosin apurahoina.

Tiedekeskus Tietomaa, joka on osa Museo- ja tiedekeskus Luuppia, on elämyksellinen vierailukohde kaikenikäisille. Vaihtuvissa teemanäyttelyissä on yli 150 kohdetta. Lisäksi tiedekeskuksessa on mahtava jättielokuvateatteri, jossa esitetään mielenkiintoisia 3D-elokuvia sekä 35 metriin kohoava näköalahissi, josta avautuu upeita näkymiä yli Oulun.

Tiedekeskus Pilke kertoo pohjoisista metsistä ja siitä, miten monilla tavoilla olemme yhteydessä metsään ja sen tuotteisiin joka päivä. Puurakenteisessa Pilke-talossa sijaitseva tiedekeskus on elämyksellinen ja vuorovaikutteinen käyntikohde kaikenikäisille.


Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.
MTK on mukana toteuttamassa Bioaika-tapahtumakiertuetta osana MTK 100 vuotta kasvua -juhlavuoden ohjelmaa. MTK 100 -juhlavuoden tavoitteina on maaseudun elinkeinojen ammattiylpeyden vahvistaminen osallistavalla, yhteisöllisyyttä vahvistavalla toiminnalla ja viestinnällä. MTK 100 -ohjelma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
www.kasvutarinoita.fi #mtk100 #kasvutarinoita

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Sen muodostavat noin 80 jäsenyritystä, jotka edustavat sellu-, paperi-, kartonki- ja puutuoteteollisuutta. Järjestön tehtävänä on edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä. Se ajaa jäsenistönsä yhteisiä etuja työvoimakysymyksissä ja solmii alan työehtosopimukset. Järjestö edistää kestävän kehityksen mukaista teollisuustoimintaa ja myönteistä julkisuuskuvaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Kun me UPM:ssä katsomme metsää, näemme tulevaisuuden, jossa jokainen puukuitu käytetään innovatiivisesti ja tehokkaasti, sekä maailman, jossa bio- ja metsäteollisuus on integroitu tuottamaan uusia, korkealaatuisia vaihtoehtoja uusiutumattomille materiaaleille. Kannattavasti ja vastuullisesti. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa.

Bioaikaa mukana toteuttamassa:

Tehdään yhdessä – Suomi 100, www.suomifinland100.fi